Una estratègia comercial insostenible

3 Grans Centres comercials a la perifèria

La construcció dels grans centres comercials previstos al nou POUM, situats a la L-11, a Torre Salses i als instituts, perjudicaran greument als comerços de proximitat que encara subsisteixen.

Aquest fet buidarà encara més els barris de vida i d'activitat econòmica amb la consegüent pèrdua de llocs de treball. Suposaran obstacles enormes que impossibilitarà un creixement continu de la trama urbana i impedirà la connexió dels barris de la Bordeta, Magraners i Cappont.

Desaparició del Carrer Major

El nou POUM afectarà la qualitat de vida i a l’activitat econòmica del casc antic. La implantació de tres grans centres comercials a la perifèria de la ciutat, farà que l’eix comercial i els carrers adjacents perdin clients i ambient de carrer.

Moltes botigues tancaran, les grans franquícies es traslladaran a les noves galeries comercials i la resta no podran sobreviure. L’eix comercial és actualment una zona amb pocs habitants i la desaparició del teixit comercial provocarà una desertització i degradació d'àmplies zones del barri difícilment recuperable en dècades.

La degradació encara més profunda per l'abandonament de l'activitat comercial de les zones adjacents al monument de la Seu Vella afectarà negativament al turisme i a l'activitat econòmica que en depèn. Tota Lleida perdrà un dels trets característics de la ciutat, el Carrer Major i veurà afectada l'economia, la qualitat de vida i la seguretat de la ciutat.