Lleida perd amb qualitat de vida

El nou POUM preveu més densitat urbana en els sectors d’expansió de la ciutat

La proposta de planejament dels socialistes, si prospera, conformarà una densa trama urbana en detriment de la qualitat de vida dels habitants de Lleida.

Molts barris acabaran engolits per una gran massa urbana que el nou POUM planeja als sectors urbanitzables situats a la perifèria de la ciutat. El nou POUM augmenta el grau d'edificabilitat i rebaixa els percentatges de zones verdes i equipaments als mínims legals en aquests sectors. Es perd l'oportunitat de crear zones urbanes àmplies, verdes i amb una gran qualitat de vida com a trànsit a l'Horta.

Estudi demogràfic obsolet del 2011

La Gran densitat urbana permesa i la gran quantitat de m2 d’edificable no respon en absolut a la necessitat real d’habitatges. El nou POUM es basa en un estudi demogràfic obsolet del 2011 per poder justificar un excés d’habitatge.