Volem gaudir dels carrers

Voreres més amples, arbrat i carrils bici segregats

El nou POUM no fixa els paràmetres mínims de voreres deixant llibertat als constructors per fer els projectes d’urbanització dels nous carrer amb criteris de màxim benefici i mínim cost. Avui dia ja hem de patir voreres al barri, en carrers de nova urbanització que no permeten itineraris adaptats i on pràcticament no poden passar cotxets de nens.

Els barris necessiten urgentment un pla de voreres per tal de millorar la qualitat de l'entorn urbà i fer possible la connexió del barris amb carrils bici i amb el nucli urbà del Lleida. Es perd l'oportunitat d'aconseguir millorar la sensació de comunitat i la convivència amb l’arranjament dels espais públics per fer-los amplis, agradables i còmodes.

Elimina els Parcs Urbans

Els grans pulmons verds, que han de dotar la ciutat de qualitat de vida i d’espais verds de gran qualitat el nou POUM els substitueix per sectors sense delimitar on les constructores podran edificar amb una gran densitat urbana reservant només el mínim legal a les zones verdes que quedaran fragmentades en places i rotondes.

Prou places dures

El nou POUM no indica l'enjardinament i arbrat dels espais verds de la ciutat i comptabilitzar les mitjanes de les avingudes i rotondes com a part de la reserva obligatòria d’espais verds als nous barris.

Sistemes viaris i estructura urbana dels nous sectors

No defineix en els plànols d’ordenació l'estructura urbana i les vialitats que hauran de tenir els nous sectors a desenvolupar. No es pot permetre un creixement desordenat i caòtic de la ciutat a cop de propostes de planejament per part de les constructores.