Poc habitatge Públic i mal distribuït

Cap habitatge asequible o en mínims legals

Els habitatges que es construiran primer, segons el nou POUM, o no tindran cap habitatge de protecció oficial o en reservaran el mínim que exigeix la llei. El nou POUM no preveu en cap cas mecanismes per generar habitatge públic en els actuals barris de la ciutat. La reserva de terreny per habitatge públic en els nous sectors residencials a l'extraradi de la ciutat està prevista en el mínim legal.

Sense opcions de futur a Raimat

El nou POUM també dificulta al jovent de Raimat poder construir un futur al seu poble perquè limita enormement la quantitat d’habitatge protegit i assequible amb només 9 habitatges del 42 previstos.

Habitatge protegit mal distribuït

El nou POUM preveu una gran massa de pisos de Protecció Oficial a les zones més degradades de la Balàfia vella, la Mariola i Mangraners, augmentant encara més el grau d’estigmatització dels barris mentre que als nous sectors, que donaran una gran rendibilitat econòmica als constructors, els percentatges de Protecció Oficial es mantenen baixos. Exactament el contrari que caldria fer per homogeneïtzar socialment la ciutat.