Tot el que han votat ses senyories al darrer ple de l’Ajuntament de Lleida

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

Sentit votacions ple Paeria

28 abril 2017

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Proposta d’aprovació per concedir la placa de la Paeria al mèrit cultural o artístic a la Gremial S.A.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació per concedir la placa de la Paeria al mèrit educatiu o pedagògic al Col·legi Terraferma

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació per concedir la placa de la Paeria al mèrit esportiu a Raimat Golf Club

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació per concedir la medalla de la Paeria al mèrit cultural o artístic a la Sra. Núria Martínez i Torrebella

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació per concedir la medalla de la Paeria a la solidaritat a la Sra. Rosa Palau Teixidó

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació per concedir la medalla de la Paeria a la solidaritat al Sr. Jaume Sellés Santiveri

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei de Cultura d’aprovació inicial de les Bases de la Mostra d’Arts Escèniques Josep Fonollosa, “FONO”

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta del Servei d’Educació d’aprovació de les Bases específiques de diferents línies subvencionadores del Servei d’educació de la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta de Servei d’Educació d’aprovació de les Bases reguladores de les subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d’afavorir l’èxit escolar

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del III Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de gènere a Lleida 2017-2021

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta de conveni de cessió instal·lacions del Camp d’Esports

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta addenda als convenis de col·laboració per a la substitució de la gespa del Camp d’Esports municipal

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació del Servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida, Sector 6, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i sotmès a regulació harmonitzada i inici de la licitació.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a la redacció i execució del Projecte del Parc de les Arts i la concessió administrativa sobre el domini públic en una part de la finca

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions entitats

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció promoguda per la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida per instar a l’Ajuntament de Lleida a que sol·liciti l’anul·lació de l’actual projecte de la Variant Sud

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció promoguda pel Grup de Dones de Lleida-Grup Feminista de Ponent per a la creació d’un recurs municipal residencial d’emergència per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions grups municipals

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció del Grup Municipal de Crida per Lleida-CUP per a la inclusió com a col·lectiu vulnerable dels infants en l’àmbit dels serveis socials

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida sobre els ajuts i les subvencions a la cultura

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal d’ERC-Avancem per a la internalització dels serveis públics d’aparcament regulat, dipòsit municipal de vehicles i grua municipal

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de C’s a favor de la llibertat d’expressió

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de CiU en relació a la sentència del tribunal Constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest