Informe Comú: La Paeria, lluny del compliment de la llei de transparència

Posted on Posted in Paeria and tagged , , .

Quant ens costa el servei públic d’aigua o enllumenat? Quin és el volum de contractació de l’ajuntament amb empreses privades? Hi ha empreses que acumulin un percentatge més elevat d’aquests contractes? Quins són els grups d’interès que actuen a Lleida? Quant cobren els alts càrrecs de l’ajuntament? I els directius de les empreses o entitats amb més volum de negoci amb l’ajuntament? Amb què es gasten els diners les entitats privades subvencionades per l’ajuntament? Quin és el nivell de compliment dels plans municipals?
Aquestes són algunes de les dades o informacions que, segons la Llei catalana de Transparència, qualsevol persona hauria de poder trobar al web municipal, en connexió amb el Portal de Transparència de la Generalitat, però que en canvi no figuren (o estan tant amagades que no les hem sabut trobar) entre la informació que facilita la Paeria.
En aquest informe us presentem els resultats de la nostra navegació per la web, o millor dit, pels webs de la Paeria i de l’administració pública local, on hem estat cercant cadascun dels punts sobre els quals l’ajuntament hauria de ser transparent, segons la Llei 19/2014 que va entrar en vigor per als consistoris locals al gener d’enguany. Hem estat mirant també les webs d’altres ajuntaments, per mirar d’identificar bones pràctiques que ens ajudin a millorar.

Presentació informe transparència

Presentació informe transparència


Amb què ens hem trobat en aquesta navegació?

  • Ens han faltat mapes: hi ha bastanta informació publicada, però costa molt de trobar-la i mai no pots acabar de tenir la certesa d’haver-ho trobat tot. La informació sobre l’activitat de l’ajuntament està dispersa entre moltes webs, que no estan connectades a un mateix cercador. De manera que si no saps ubicar exactament el que busques en una de les regidories o espais webs de l’ajuntament, pot ser que no la trobis. D’un mateix tema, pot haver-hi informació dispersa en dos o tres webs i el camí per arribar-hi no és massa intuïtiu. S’ha de ser molt espavilat o espavilada per trobar determinades dades.
  • Hi ha bastanta informació per conèixer l’estructura institucional, de govern, encara que no queda tant clara tota l’estructura d’organismes autònoms, fundacions o altres organismes descentralitzats.
  • Hi ha força informació pressupostària, no sempre fàcil de trobar, no sempre actualitzada, no sempre amb el detall requerit i amb alguna absència significativa. Hi ha també informació sobre planificació de l’acció municipal, tot i que desigual. Per als grans plans municipals, com el POUM o barris, hi ha força informació, tot i que en formats no molt amigables, altre cop dispersa i, en alguns casos, difícil de processar.
  • La presentació de la informació: en molts temes, la informació més fàcil de trobar sol ser informació de síntesi, amb to positiu, que anuncia iniciatives de l’ajuntament, plans… En altres casos, en canvi, es passa directament a informació abundant, tècnica, amb documents llargs i detallats, que poden ser de molt d’interès per a sectors involucrats i coneixedors del tema, però de difícil interpretació per a la població en general i la població afectada. Els formats no són sempre reutilitzables. En algun casos, la informació en formats no utilitzables està en un lloc més o menys fàcil de trobar, i en canvi els formats utilitzables estan en un altre lloc, més amagat. Tot plegat, dificulta el reaprofitament de les dades o informació.
  • Falta informació rellevant, especialment la relacionada amb la contractació pública i la gestió dels serveis públics. No hi ha els contractes per a la prestació externalitzada dels serveis públics bàsics, i tampoc dels contractes menors. No hi ha seguiment del compliment d’aquests contractes, ni de les condicions per als usuaris o de les assumides pels prestadors. Tampoc no hi ha la informació requerida sobre retribucions dels alts càrrecs d’aquelles companyies o entitats que tinguin facturacions altes amb l’Ajuntament, de la mateixa manera que tampoc no és complerta la informació sobre retribucions dels alts càrrecs del propi ajuntament i organismes dependents. Igualment, l’Ajuntament tampoc no explica quants diners es gasta i com per a les seves campanyes de publicitat institucional.
  • L’ajuntament no avalua la gestió: una de les grans mancances detectades té a veure amb tots aquells ítems informatius que la llei requereix per avaluar i controlar l’acció municipal. Tenim informació dels plans municipals, però no de l’avaluació del seu desenvolupament. Tenim alguna, molt poca, informació sobre qui gestiona alguns serveis, però res sobre com ho gestiona. Tenim informació sobre qui rep subvencions, però cap dada sobre a què es destinen aquests diners.
    Imatge de Face a Morguefile

    Imatge de Face a Morguefile

Es pot fer molt millor
Aquests són alguns dels ajuntaments en què hem trobat bones pràctiques de les que podríem aprendre per millorar la transparència de la nostra Paeria.

El Comú farà arribar a la propera Comissió de la Transparència aquest informe per poder consensuar amb tots els grups un pla de millora que ens porti a complir íntegrament la llei i per facilitar l’accés a la informació del conjunt de la ciutadania.
En referència al Reglament de participació, el Comú vol posar en coneixement de la ciutadania que el regidor de Participació, Joan Gómez, segueix invisibilitzant la proposta de reglament que vam presentar dins el termini establert. Gómez ni tan sols ha atés la petició del Comú perquè la nostra proposta pugui ser consultable per la ciutadania al web de la Paeria. Vist el que hem vist fins ara, sembla del tot lògic que els col·lectius socials estiguin optant per abandonar un procés que té poc de participatiu i on no s’escolta les entitats. Entenem que un govern responsable prendria nota del que els ciutadans i ciutadanes li estan dient i canviaria la metodologia emprada.
Informe complert transparència

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest