Mig any esperant unes fotocòpies: per què Ros amaga les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia?

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Fa mig any que el Comú de Lleida va demanar que, en compliment de la Llei de Transparència, se’ns facilitessin les liquidacions de despeses de les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia des de 2006, així com a la documentació justificativa -tiquets i factures- corresponents. Malgrat que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) va resoldre el passat 15 de febrer que hi tenim tot el dret, l’equip de govern no mou un dit i fa evident que no té cap intenció de complir. Per això preguntarem a l’alcalde en el proper ple si el que persegueix negant-nos el dret d’accés a la informació és que el Comú interposi un recurs contenciós administratiu per demorar el procés, amb tota probabilitat, més enllà de les properes eleccions.
Com resol la GAIP, requerim els tiquets i factures per fer la nostra feina de supervisió, una tasca que no és pot portar a terme només amb el que fins ara ens han fet arribar: les liquidacions. Som coneixedors que els tiquets de caixa del període 2006-2008 estan destruïts en compliment de la normativa arxivística, i també acceptem que, com se’ns ha fet saber, dita normativa no obliga a guardar tiquets de 2009. On no hi ha cap discussió possible, com resol la GAIP, és a partir de 2010: “Cal, per tant, que es lliuri la informació sol·licitada, i que, es faci en un termini breu” conclou la resolució, atès que l’Ajuntament ha disposat de més de 6 mesos per preparar-la, des de l’escrit de 19 d’octubre de 2016 en què es va comunicar al grup municipal del Comú que “li seria lliurada tan aviat com sigui possible”. Després, el 15 de febrer, la GAIP resolia així de clar:

Què són les bestretes o avançaments de caixa fixa?
Són, com el seu nom indica, bestretes o provisions de fons fetes a favor de determinades persones de l’Administració de què es tracti per tal que puguin abonar –eventualment, mitjançant una targeta de crèdit específica–, sense necessitat d’aprovació prèvia per part dels òrgans d’intervenció, despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de característiques similars. Les persones habilitades per disposar-ne han d’aportar els justificants corresponents, com a mínim, en el mes de desembre de cada any i només en poden disposar les persones a qui autoritzi l’entitat. La seua quantia es determina per decret i actualment -després de l’augment de 500 euros que va decretar l’alcalde el passat més d’octubre– és d’un màxim de 9.500 euros.
Estem recollint en un format reutilitzable i entenedor per la ciutadania les liquidacions de despeses de les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia des de 2006, que farem públiques en pocs dies. Malgrat que hi falta una part essencial (els tiquets) el que tenim també és d’interès públic.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest