Mínguez paga una factura superior a 18.000 euros sense procediment de contractació i se salta advertiment d’intervenció

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

El Comú denuncia la presumpta doble il·legalitat que el regidor Carlos González ha contemplat durant la Comissió d’Economia d’aquest dimecres. Per una banda l’alcaldessa en funcions, Montse Mínguez, ha donat el vist-i-plau al pagament d’una factura de 20.000 euros de l’Aplec del Caragol sense haver seguit el procediment de licitació negociat sense publicitat que la llei estableix per a imports superiors a 18.000 euros. Davant el consegüent reparament per part de l’Interventor Municipal, Mínguez ha autoritzat el pagament en base a l’article 217 de la llei d’hisendes locals, que estableix amb claredat diàfana que la facultat de saltar-se un reparament d’intervenció no és delegable i només correspon a l’alcalde i quan hi hagi discrepàncies per dubtes en la interpretació o per urgències o força major, casuístiques avui del tot inexistents.

Ple Paeria 26 febrer 2016

Ple Paeria 26 febrer 2016


L’expedient objecte de la presumpta il·legalitat, el 456/2015, el genera la regidoria de participació ciutadana que dirigeix el regidor Joan Gómez, i inclou una tramitació de despesa en relació a treballs d’electricitat realitzats a l’Aplec del Caragol de l’any 2015. Cal remarcar que es tracta de 24.200€ (IVA inclòs) de “feines efectuades durant l’Aplec 2015”, motiu pel qual es tracta d’una despesa del tot prevista, amb partida pressupostària suficient, i que -per tant- necessàriament havia de passar pel preceptiu procediment negociat.
El Comú estudiarà les accions legals que pot emprendre davant les presumptes il·legalitats de l’equip de govern.

Article 217 de la llei d’hisendes locals:

Discrepancias.
1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta
facultad no será delegable en ningún caso.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest