Difonem el sentit de vot de les més de 100 votacions del ple de pressupostos

Posted on Posted in Comú de Lleida, Paeria and tagged .

Sentit votacions ple Paeria pressupostos 21 novembre 2017

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

EMU Estats previsió despeses ingressos 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedient modificació crèdit EMU

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Nomenament auditors EMU

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

ERC Esmenes a la proposta de plantilla per a l’exercici 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

Plantilla personal i catàleg

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

COMÚ esmena a la totalitat pressupostos 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

CIU esmena a la totalitat pressupostos 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

CIU esmena bases execució

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

CIU esmenes pressupostos 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

5

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

6

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

7

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

8

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

9

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

10

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

11

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

12

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

13

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

14

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

15

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

16

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

17

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

18

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

19

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

20

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

21

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

22

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

23

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

24

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

25

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

26

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

27

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

28

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

29

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

30

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

31

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

32

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

33

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

34

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

35

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

36

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

37

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

38

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

39

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

40

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

41

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

42

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

43

CiU 2 Manteniment de les vies públiques i accessibilitat de les mateixes: import 400.000 €

CiU 3 Manteniment del mobiliari urbà: import 100.000 €

CiU 4 Manteniment i conservació en el patrimoni històric (cap.2): import 200.000 €

CiU 5 Mant. i arranjament dels edificis públics i instal. esportives municipals: import 300.000 €

CiU 6 Increment de la partida de neteja i mant. dels carrers de la ciutat: import 100.000 €

CiU 7 Mant., poda i reposició de l’arbrat i augment de les zones enjardinades: import 50.000 €

CiU 8 Dotació per tal de millorar la il·luminació d’alguns punts de la ciutat: import 200.000 €

CiU 9 substitució tubs de plom de l’aigua potable i clavegueres de Sucs : import 150.000 €

CiU 10 Ajuts per a la rep. de canonades trencades i canvi de les de plom al barri de la Mariola : import 100.000 €

CiU 11 Dot. per Fundació Arrels per la realització d’alguna actuació necess en l’immoble/s: import 250.000 €

CiU 12 Estudi urbanístic del Barri de la Mariola: import 15.000 €

CiU 13 Arranjament de les pistes esportives del costat del carrer Llibertat al Secà de Sant Pere.: import 50.000 €

CiU 14 Carpa per la pista de Pardinyes per fer-lo un pavelló polivalent: import 250.000 €

CiU 15 Tancament de la pista poliesportiva de les piscines de Raimat: import 100.000 €

CiU 16 Recuperació de la Torre Patriot al Parc de l’Aigua de la Bordeta: import 50.000 €

CiU 17 Instal·lació d’una pista d’skate al carrer Granada dels Magraners : import 40.000 €

CiU 18 Realitzar un esglaonat/amfiteatre damunt del Pavelló Juanjo Garra: import 60.000 €

CiU 19 Arranjament del velòdrom: import 150.000 €

CiU 20 Destinar el 100% de la recaptació d’IBI rústic al mant. camins de l’horta i realització d’un circuit de Running i BTT : import 43.4106,4 €

CiU 21 Creació d’un Pla d’ocupació per col·lectius discapacitats d’entitats Lleidatanes sense ànim de lucre: import 50.000 €

CiU 22 Aug. el Pla d’ocupació per aturats i dot. d’un ajut als nous autònoms de la ciutat en el pagament de la quota d’autònom durant els 6 primers mesos d’activitat : import 250.000 €

CiU 23 partida de beques per pagar part de les quotes d’ activitats extraescolars cultural o esportiu, beques menjador i part del material escolar: import 150.000 €

CiU 24 Partida d’ajuts del 50% de la quota líquida del rebut de l’IBI a les Entitats sense ànim de lucre sense ànim de lucre

CiU 25 Construcció d’un Pont Copa d’or : import 167.000 €

CiU 26 Senyalització patrimonial : import 20.000 €

CiU 27 Reduir la partida de la transferència a l’EMU: import -2.500.000 €

CiU 28 Dotació d’una partida pressupostaria per continuar avançant en dif. Auditories ja acordades: import 30.000 €

CiU 29 Altres.treb.reali.alt.empreses: import -500.000 €

CiU 30 Augment de la partida pressupostària destinada a ajuts a les Entitats Culturals de Lleida: import 30.000 €

CiU 31 Realització d’una pista d’atletisme a les Basses d’Alpicat: import 950.000 €

CiU 32 Realització del camp de futbol de gespa artificial del barri de la Bordeta: import 150.000 €

CiU 33 Instal·lació de dues graderies al poliesportiu de Pardinyes: import 60.000 €

CiU 34 Instal·lació d’una pista d’skate al barri de la Bordeta: import 40.000 €

CiU 35 Realització d’una zona de lleure per a gossos als barris de la Bordeta i de Cappont i adequació de l’existent a la falda de Gardeny: import 150.000 €

CiU 36 Millorar el sistema de recollida d’aigües a la zona de la Plaça Victor Mateu i Mola: import 100.000 €

CiU 37 Reubicació de les firetes- arranjament de la zona i accessos: import 250.000 €

CiU 38 Col·locació segons la normativa dels fils de llum despenjats al Barri del Secà de Sant Pere, del centre històric i del c. Alfred Perenya: import 2.500 €

CiU 39 Arranjament de la plaça de les Granotes: import 100.000 €

CiU 40 Realització d’una rampa de baixada al marge dret del riu des del pont de la Universitat: import 50.000 €

CiU 41 Senyalització semafòrica a la sortida del camí de l’Albi per accedir a la N-240: import 50.000 €

CiU 42 Augment de la plantilla de personal de la canera en un veterinari fixe a horari complet enlloc de un a hores com hi ha ara

CiU 43 Ajuts al copagament de les persones residents al Centre Històric susceptible d’accedir al Centre de Dia (Convent de Santa Clara) per manca de recursos econòmics: import 50.000 €

ERC esmenes pressupostos 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

5

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

6

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

7

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

8

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

9

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

10

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

11

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

12

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

13

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

14

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

15

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

16

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

17

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

18

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

19

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

20

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

21

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

22

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

23

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

24

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

25

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

26

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

27

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

28

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

29

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

30

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

31

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

32

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

33

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

34

ERC 1 Modificar la despesa total de capítol 1, per incorporació del personal de EYSSA a la plantilla de la Paeria (+ 1.900.000€)

ERC 2 Modificar la despesa total de capítol 1, per dotació de 4 noves places d’educació social a la regidoria de participació per a tasques de promoció del civisme i la cohesió social (+ 100.000€)

ERC 3 Modificar la despesa total de capítol 1, per supressió d’una plaça de les placers d’Assessor/-a Tècnic/-a Especial del Gabinet d’Alcaldia, les funcions de la qual són exercides per empreses externes contractades o poden ser assumides des de la plantilla funcional de les regidories de cultura o d’economia (-62.000€)

ERC 4 Modificar la despesa total de capítol 1, per supressió de la plaça de Cap de Servei de la Càtedra Unesco, actualment innecessària per irrellevància de la seua activitat (-60.600€)

ERC 5 Suprimir una despesa de subministrament, per internalització del servei d’aparcament regulat:

ERC 6 Disminuir la despesa en contractes de comunicació (premsa), en 100.000,00 €

ERC 7 Modificar la despesa de manteniment de la via pública i les infraestructures, per repercutir en vialitat part de l’estalvi per la internalització del servei d’aparcament regulat: 03.1532.21000 Vies públiques i infraestructures bàsiques 800.218,36 €

L’augment anirà destinat:

·        A la millora del traçat del carril bici en l’eix nord-sud (Agrònoms – Bordeta).

·        A la resolució dels punts negres del carril bici de les cruïlles perilloses

·        A l’arranjament i il·luminació de les parades de bus urbà , especialment les dels polígons industrials.

·        Un cop coberts els ítems anteriors, a la via pública en general.

ERC 8 Disminuir la despesa en pagament d’allotjaments, en 45.000,00 € (06.3343.22699 Altres despeses diverses de funcionament)

ERC 9 Incorporar una despesa de contractació, per a vigilància i atenció educativa a l’Espai Granados, de nova creació: 06.3343.22799 Altres contractes de prestació de serveis 24.000 €

ERC 10 Minorar la despesa de festes populars en 300.000 €:

ERC 11 Incorporar una despesa corrent en serveis, per a la realització del procés participatiu per a la redacció del Pla Director del Riu Segre, augmentant la partida per a estudis (+20.000€)

ERC 12 Modificar les diverses partides de despeses de divulgació, que sumen un total de 294.000 €, disminuint-les en 150.000 € (número d’aplicació acabat en 22602):

ERC 13 Modificar una transferència corrent, per a incorporar un pla de subvencions per a la promoció de l’activitat agropecuària integrada i ecològica, com a mesura d’implementació del Pla d’Usos de l’Horta, aprovat provisionalment (+75.000€)

ERC 14 Modificar una transferència corrent, per a endegar una campanya de promoció del consum de productes de l’Horta i KM 0, com a mesura d’implementació del Pla d’Usos de l’Horta, aprovat provisionalment (+25.000€) 07.4312.22602 Despeses diverses de divulgació

ERC 15 Incorporar una despesa d’inversió, per internalització del servei d’aparcament regulat: 03.1340.22300 Reposició de maquinària 200.000€

ERC 16 Modificar l’assignació d’inversions a la via pública per a la l’ampliació de l’eix central del carril bici, entre Ricard Vinyes i Barris Nord, amb extensió entre pl. Europa i Rambla Ferran, per Príncep de Viana (+300.000€):

ERC 17 Disminuir l’assignació d’inversions a la via pública, per falta de finançament en no pressupostar ingressos per venda de solars i, per tant, no poder destinar-hi els recursos que el projecte de pressupost presentat contemplava (-1.125.746,25 €)

ERC 18 Destinar part dels diners reservats per al fons de contingència a la inversió en via pública (+443.007,00 €)

ERC 19 Incorporar una despesa d’inversió, per a creació i dotació del nou Espai Granados (50.000€)

ERC 20 Incorporar una despesa d’inversió, per a creació i dotació del Conservatori Superior (inici: 50,000€)

ERC 21 Destinar 50.000€ , per a obres accessibilitat a l’espai públic, de la partida de despesa d’inversió prevista actuacions en vies púbiques, consignada al pressupost d’inversions com a:

ERC 22 Destinar 150.000€ , per a obres accessibilitat a equipaments (lavabos, accessos, etc.), de la partida de despesa d’inversió prevista en edificis municipals, consignada al pressupost d’inversions com a:

ERC 23 Desestimar les inversions per a la creació de boscos urbans, per la falta de recursos que suposa la impossibilitat material de vendre terrenys municipals com a font d’ingressos (-200.000)

ERC 24 Minorar les despeses d’inversions en patrimoni en l’assignació per a remodelació de la caserna d’artilleria (-600.000€).

ERC 25 Modificar l’assignació d’inversions en patrimoni per a l’habilitació d’un obrador per a la transformació de productes de l’Horta, com a pas inicial d’implementació del Pla d’Usos de l’Horta aprovat provisionalment (+150.000€).

ERC 26 Modificar l’assignació d’inversions en patrimoni per a la creació d’un Centre d’Interpretació de la Guerra de Successió al Parador de Turisme ubicat a l’edifici del Roser (+50.000€)

ERC 27 Modificar l’ingrés per impost de béns immobles de naturalesa urbana. Proposem un augment de 132.250,00 €:

ERC 28 Modificar l’ingrés per participació en els ingressos bruts de les empreses elèctriques i de gas. Proposem un augment de 105.000 €:

ERC 29 Modificar l’ingrés per transferència provinent de la Generalitat per al manteniment de les escoles d’art, fixant-lo en allò pressupostat per al 2016 (+140.310,00 €) €:

ERC 30 Suprimir l’ingrés corrent per venda de solars (-6.971.420,14 €):

ERC 31 Disminuir la despesa de manteniment d’enllumenat públic, per aplicació PAES , en 140.000,00€

ERC 32 Minorar les despeses en projecció exterior: -70.000€

ERC 33 Augmentar la despesa en projectes d’inversió per estudis i projectes per sistemes intel·ligents d’il·luminació, en compliment del PAES i per avançar en el concepte smart city (+25.000€):

ERC 34 Augmentar la despesa en projectes d’inversió per a la implantació d’un sistema intel·ligent d’il·luminació, en compliment del PAES i per avançar en el concepte smart city (+175.000€):

 

CRIDA esmenes pressupostos 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

3

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

5

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

6

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

7

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

8

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

9

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

10

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

11

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

12

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

13

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

14

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

15

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

16

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

17

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

18

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

19

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

20

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

21

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

22

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

23

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

24

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

25

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

26

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

27

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

28

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

29

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

30

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

31

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

32

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

33

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

34

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

35

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

36

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

37

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

38

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

39

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

40

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

41

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

42

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

43

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

44

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

45

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

46

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

47

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

48

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

49

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

50

CRIDA 1 Recaptar entre 7.745.000,00 € i 15.490.000,00 € per l’aplicació de la Llei 24/2015 de sancions per habitatges buits.

CRIDA 2 Recaptar els ingressos derivats del pagament de la taxa de l’aigua i del clavegueram.

CRIDA 3 Augmentar entre 400.000,00 € i 500.00,00 € els ingressos derivats de l’impost dels bens immobles a partir de l’establiment de tipus diferenciats al 10% als béns immobles urbans del terme municipal que tenen usos comercials i industrials, i que, per a cada ús, tinguin el major valor cadastral, passant del 0,858 al 1,2.

CRIDA 4 RECUPERAR 1.415.184,00 € A través de la supressió de l’aportació de capital públic i del tancament de les següents fundacions i empreses públiques dependents de la Paeria:

1. Fundació Paisatge Urbà

2. Parc Científic i tecnològic

3. Global Lleida

4. Fundació Teatre de La Llotja

5. Centre de Negocis i Convencions

6. Fundació LLEIDA 21

CRIDA 5 Recuperar 13.259,00 € a partir de l’eliminació de les subvencions nominatives a les cases regionals.

CRIDA 6 Recuperar 9.297.012,28 € amb la recuperació de la gestió pública de l’Alberg Municipal i del servei de Neteja viària i recollida de residus, la concessió del qual finalitza aquest 2018.

CRIDA 7 Recuperar 42.444,41 € amb l’eliminació de les despeses associades a representació, protocol, obsequis, dietes i privilegis que reben els càrrecs electes.

CRIDA 8 Recuperar 305.554,01 € a partir de la reducció d’un 15 % en les retribucions destinades als membres dels òrgans de govern i alts càrrecs.

CRIDA 9 Recuperar 20.138,18 € a partir de l’eliminació de les transferències corrents de l’Ajuntament i les subvencions que no tenen una repercussió directa ni en la institució ni en la ciutadania.

1. Càtedra Innovació Social – UdL

2. Subvenció Fundació Abadia de Montserrat

3. Subvenció Fundació Monestir de Poblet

CRIDA 10 Crear un Pla de Mesures de xoc contra la pobresa energètica que vetlli pel compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en casos de vulnerabilitat, amb polítiques de prevenció de desnonaments i garanties davant els desallotjaments. I que contempli a actuacions bàsiques com la informació, el seguiment i l’accés garantit al Padró.

CRIDA 11 Dur a terme una auditoria del deute il·legítim contret per la Paeria amb entitats bancàries que serveixi per discriminar quina part es pot considerar il·legítima (interessos abusius, pròrrogues, etc.) que contempli una consulta ciutadana, com a mecanisme participatiu, per prendre la decisió més adient en protecció dels drets i interessos de la majoria social.

CRIDA 12 Dotar amb 150.000,00 € la partida corresponent per crear i implementar el Pla Municipal de Participació Ciutadana que s’ha de derivar de l’aplicació de la moció aprovada al Ple de la Paeria en relació al nou Reglament de Participació Ciutadana pendent de revisió. La implementació del Pla de participació ha de contemplar els recursos necessaris per a la participació ciutadana directa, les despeses de comunicació i informació dels propis processos, i la implementació dels diferents òrgans que en aquest sentit es vulguin crear a partir del nou reglament: Creació dels Consells de Barri com a element principal de participació i òrgans dels barris, en substitució dels actuals consells territorials.

CRIDA 13 Dotar amb 100.000,00 € la partida corresponent per crear una comissió de pressupostos participatius que coordini i planifiqui la prova pilot a Lleida de pressupostos participatius per al 2019, amb les garanties, necessitats tècniques i informatives que requereix un projecte d’aquestes característiques, i que permeti realitzar les audiències públiques pertinents que serveixin per exposar i explicar, de forma clara i entenedora, el Pressupost a la ciutadania tant en el que refereix al procés participatiu, com abans de la seva aprovació general.

CRIDA 14 Endegar una campanya de preservació i foment del comerç de proximitat, dotant pressupostàriament una sèrie de línies d’ajut per a la preservació dels establiments centenaris, als creatius i únics, de proximitat i arrelats a la ciutat i al territori.

CRIDA 15 Dotació amb 150.000,00 € el programa de subvencions a entitats de cooperació internacional per a polítiques de sensibilització i educació per al desenvolupament i la pau, i dur a terme l’avaluació del Pla Director de Cooperació de La Paeria

CRIDA 16 Iniciar la reversió del servei de neteja viària i recollida de residus a partir de l’elaboració d’un inventari de les inversions dutes a terme per la concessionària i impulsar una consulta ciutadania sobre la gestió pública o privada del servei de recollida de residus i neteja viària.

CRIDA 17 Dur el programari lliure a la Paeria amb l’elaboració d’un estudi dels contractes per determinar el cost i estudiar quan i com es faria la migració a programari lliure

CRIDA 18 Crear un centre públic d’emergència residencial per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista, dotat amb professionals qualificades i formades en perspectiva de gènere.

CRIDA 19 Endegar un Pla coordinat contra la tracta de dones, dotant econòmicament un pla d’actuació coordinat entre la Junta de Seguretat Local (amb presència de les diferents institucions i cossos de seguretat), Serveis Socials de Paeria i Comissió de seguiment del treball sexual de Paeria. I destinar més recursos a plans d’actuació per protegir els col·lectius de dones més afectats per la violència i l’explotació de tota mena.

CRIDA 20 Dotar una partida per tornar a obrir el Casal de la Dona, amb reordenació dels espais per a l’ús de les pròpies entitats que s’hi acullin, ampliació de la biblioteca i l’espai comunitari, dels d’horaris en cap de setmana per a l’ús ciutadà i dotant-lo d’una finestreta única d’accés a recursos de tota índole per a dones a la ciutat de Lleida i el territori.

CRIDA 21 Crear l’Oficina Antidiscriminatori per garantir els drets del Col·lectius LGTBI i d’altres, una oficina tècnica dugui a terme una campanya antirumors per lluitar contra la discriminació i que doni suport, assessorament i seguiment als lleidatans i lleidatanes víctimes d’actes de discriminació en l’accés a l’ocupació, el lleure, els serveis, etc.

CRIDA 22 Dotar pressupostàriament un estudi per a l’elaboració del projecte de desenvolupament de l’Horta de Lleida com a parc agrari, que inclogui mesures i accions per la recuperació del cabal del riu Segre i la seva qualitat mediambiental, i que impulsi i doni suport financer i administratiu a la incorporació i trajectòria de les dones en els diferents processos productius de l’horta

CRIDA 23 Foment de l’Horta de Lleida als Mercats Municipals a partir de dotar-los d’espais per a la venda de productes ecològics i de l’Horta de Lleida, incorporar productes de l’Horta de Lleida als menjadors públics i concertats, endegar una campanya per potenciar aquest origen i els mercats locals, amb especial suport al productor ecològic, i crear el Consell Regulador de la marca HORTA DE LLEIDA

CRIDA 24 Dotar una partida específica per a la Xarxa d’habitatge jove i de suport als espais juvenils autogestionats, vinculant aquest parc amb la resta de borses d’habitatges institucionals i informals, especialment les borses d’habitatge jove com a col·lectiu amb especials dificultats en l’accés.

CRIDA 25 Dedicar una partida extraordinària a l’ampliació del parc municipal d’habitatges socials, ja sigui per compra o adequació d’habitatges en desús (capítol 152 del ordre HAP/419/2014).

CRIDA 26 Dotar pressupostàriament un programa de subvenció a la rehabilitació d’habitatges per aconseguir l’eficiència energètica, prioritzant els habitatges de famílies en pobresa energètica.

CRIDA 27 Adequar el Cementiri Municipal a la realitat multicultural, adequant i adaptant els seus espais per a possibilitar la pràctica de l’enterrament, en condicions dignes, adaptat a les diferents comunitats religioses de Lleida.

CRIDA 28 Crear la línia d’ajuts a la regularització de permisos dels veïns i veïnes, dotant una partida “Altres contractes de prestació de serveis” amb el Col·legi de l’Advocacia per tal de garantir l’assessorament jurídic per accedir a la regularització i seguiment de l’itinerari individual d’obtenció de papers que va lligada a la inserció sociolaboral per part dels i les tècniques de la Paeria.

CRIDA 29 Crear el Memorial Democràtic Lleidatà, com a instrument de planificació de diferents actuacions de reparació a les víctimes del feixisme, reconeixement i responsabilitat dels crims del franquisme, amb recull de vestigis de la guerra i la dictadura, dignificació i contextualització d’espais de memòria, treball de recerca i arxivística sobre la repressió, i dotació d’un procés participatiu per seleccionar nous noms de carrers un cop enretirats els homenatjats del franquisme.

CRIDA 30 Dignificar el Turó de Gardeny, com a patrimoni de la Pau, eliminant la ruta de la mili que exalta la cultura militarista i oblida la memòria republicana i de repressió als espais del Turó, i eliminació dels símbols feixistes que encara queden.

CRIDA 31 Dur a terme el debat constituent per a la República Catalana, dotant de recursos un procés participatiu per barris a través dels CDR (Centres de Defensa de la República) per fer participar la ciutadania del debat, i que permeti recollir conclusions sobre model sanitari, seguretat social, educació, agricultura, economia, treball, seguretat, etc.

CRIDA 32 Dotar el projecte executiu i les obres de construcció, o remodelació, d’un alberg públic per a persones sense sostre a Lleida, que compti amb els i les professionals de serveis socials de Paeria dels diferents àmbits disciplinaris, amb recursos públics per menjador, espai comunitari, tallers d’inserció social, i suficients places per fer front a les necessitats habitacionals de Lleida ciutat en les diferents estacions de l’any.

CRIDA 33 Dotar el projecte executiu i les obres de construcció, o remodelació, d’un alberg per a persones temporeres del sector agrícola que venen cada any a Lleida, que compti amb els i les professionals de serveis socials de Paeria dels diferents àmbits disciplinaris, amb recursos públics per menjador i suficients places per fer front a les necessitats habitacionals de Lleida ciutat i els eu entorn durant la campanya de la fruita.

CRIDA 34 Dotar amb 250.000,00 € un Pla d’Ocupació activa i cooperativa, que generi noves ocupacions (recuperar els oficis), fomenti l’emprenedoria amb un model més social, just i respectant el territori, tingui en compte l’existència de persones inocupables, lluiti contra la precarietat., i que treballi des d’un clar biaix de gènere en totes les propostes del pla, atès que les dones tenen les feines més precàries i mal remunerades.

CRIDA 35 Dotar econòmicament una partida pel Pla Local de Lluita Contra la Segregació Escolar, amb implicació de tots els agents, formals i informals, de la comunitat educativa, treballant de forma coordinada amb el Departament d’Ensenyament i els serveis socials.

CRIDA 36 Dotar econòmicament i de continguts el Pla Comunitari adreçat a 3r i 4t ESO de Lleida.

CRIDA 37 Creació del Programa antirumors adreçat a tota la comunitat educativa

CRIDA 38 Augment general de fins a un 5% del total del pressupost municipal per aquest 2018 en l’àmbit de la Cultura, un augment que ha de permetre apropar la cultura als sectors socials menys afavorits i els joves, obrir els equipaments culturals municipals, signar convenis, promoure iniciatives culturals als barris, actuar sobre els preus, establir una fila zero per a col·lectius desafavorits i afavorir la creació local.

CRIDA 39 Dotar pressupostàriament el pla Municipal de Biblioteques de Lleida per tal d’iniciar progressivament la creació d’una Xarxa Municipal de Biblioteques.

CRIDA 40 Creació de nous vivers d’artistes a partir de la recuperació del projecte de la Casa dels Artistes, endegant noves campanyes de difusió i comunicació, abaratint els costos de lloguer dels diferents espais, endegant una campanya d’ajuts als creadors per tal de crear un viver d’artistes creatius en totes les disciplines, i oferir-los-hi espais d’exhibició a partir de retornar la Galeria Espai Cavallers a mans públiques, com a nou espai expositiu de la ciutat.

CRIDA 41 Pla de suport a les arts escèniques, retornant l’equipament de la Llotja a una gestió 100% pública, dotant d’una partida pressupostària adequada a la capacitat de la ciutat i al projecte escènic municipal (Teatre de l’Escorxador, Espai Julieta Agustí, Teatre de la Llotja i el carrer com a espai escènic), invertint en material tècnic per a l’Espai Julieta Agustí i el Teatre de l’Escorxador, i revisant i reformulant el projecte del Polvorí de Gardeny.

CRIDA 42 Pla de suport a la literatura amb la creació de nous premis literaris adreçats (a la promoció dels creadors i creadores joves), de beques per ajudar de forma significativa a la producció literària de l’artista i recuperant festivals literaris com ara el Destí Poesia per a fer-los festivals que tinguin repercussió real en la vida cultural de la ciutat.

CRIDA 43 Pla de suport a la creació audiovisual, incrementant l’aportació municipal a la Mostra Som Cinema i el pressupost de la mostra Animac, reformulant pressupostàriament el Premi Lleida Visual Arts segons criteris tècnics i revisant pressupostàriament els usos del Màgical després del conveni amb el Col·legi de directors de Catalunya i la transformació de l’equipament en el Centre de Cinema Experimental de Catalunya.

CRIDA 44 Pla de suport a les arts plàstiques a partir de dotar pressupostàriament nous programes per tal de portar les arts plàstiques a l’espai públic com a eina de reflexió conjunta, augmentar el pressupostos del Centre d’Art La Panera i el Museu d’Art Jaume Morera, i iniciar les obres del nou Museu d’Art Jaume Morera.

CRIDA 45 Pla de suport al patrimoni a partir de dotar econòmicament el projecte del nou Arxiu Municipal, les actuacions patrimonials que es derivin de les propostes del Consell Municipal del Patrimoni (Pla de recuperació del patrimoni abandonat o infrautilitzat), realitzar un inventari dels bens patrimonials arquitectònics, industrials, etnològics, històrics i culturals de l’Horta de Lleida i dur a terme un Pla de foment sobre la rehabilitació de construccions singulars i històriques de l’Horta de Lleida.

CRIDA 46 Creació d’una nova Comissió de Festes que impulsi unes festes majors populars i participatives i esdevingui un espai real de participació d’entitats culturals i veïnals per unes festes majors més transparents, participades i plurals, augmentant el suport econòmic a iniciatives juvenils i veïnals que treballin per unes festes majors més participatives i plurals.

CRIDA 47 Inici del projecte d’ampliació del carril bici perquè connecti els diferents barris del municipi, inserit din el Pla de Mobilitat de Lleida, que ha de prioritzar al vianant i al ciclista, i que ha de contemplar la instal·lació de guarda bicicletes davant de tots els equipaments públics i punts estratègics de la ciutat.

CRIDA 48 Pla d’urbanisme social per al Centre Històric que contempli l’ampliació de l’espai lúdic infantil al Centre Històric, amb sanejament de solars i decisions compartides amb el veïnat pel que fa a l’ús temporal de solars buits i d’espais municipals en desús., i la reutilització de la caseta de fusta del carrer Cavallers per a ús social dels veïns i veïnes a partir d’un procés de participació sobre els seus usos.

CRIDA 49 Dignificar les piscines municipals a partir de la rehabilitació de les instal·lacions i de l’ampliació de l’horari de tancament en una hora més de l’actual.

CRIDA 50 Campanya pel reciclatge i la separació dels residus domèstics a partir de dotar pressupostàriament una campanya de llarga durada per a la sensibilització ciutadana sobre el reciclatge i la separació dels residus domèstics.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest