Tresoreria

La Comissió de Tresoreria és l’encarregada de la gestió econòmica del comúdelleida, executant els tràmits administratius i legals i gestionant el dia a dia de l’organització. És la responsable de proposar i aplicar, entre d’altres, la política de proveïdors, la gestió del pressupost i la implementació de la transparència econòmica.

És l’encarregada d’elaborar els diferents protocols de finances (caixa, comptabilitat, inventaris, etc.), logística (compra de béns i prestació de serveis, esdeveniments, administració local) i recursos humans (altes i baixes, permisos, etc.).

 

info@comudelleida.cat

Coordinadores

Joaquim Manau