Cultura

La comissió de Cultura treballa per fer efectiu per tothom el dret d'accés a la cultura, i per generar iniciatives que posin en valor la cultura com a bé públic.

Estem amatents a les accions que en matèria de cultura fa, o no fa l’ajuntament, per vetllar per la seva pertinença i procurar la seva idoneïtat. Reflexionar sobre el paper que la cultura, com a sector empresarial i generador d’elements intangibles, ha de jugar en el futur en la ciutat de Lleida.

 

info@comudelleida.cat

Coordinadores

Alfred Sesma