Drets socials

La Comissió de Drets s’encarrega de treballar pel compliment dels drets bàsics de ciutadania com l’habitatge, l’alimentació, la salut o l’energia.

Creiem que cal dissenyar polítiques socials municipals encaminades a la reducció de les desigualtats, el desenvolupament d’uns serveis públics orientats a les persones i la promoció dels barris i col·lectius.

 

info@comudelleida.cat

Coordinadores

Jordi Cipriano