Economia

A la Comissió d’Economia ens encarreguem de treballar pel foment de l'economia social i del bé comú, la viabilitat i la justícia pressupostària

 

info@comudelleida.cat

Coordinadores

Joaquim Manau