En el Dia Mundial de l’Aigua, el Comú proposa un Centre sobre la gestió d’aquest bé comú perquè Lleida desenvolupi la seua capitalitat

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria.

En el dia Mundial de l’Aigua exigim que aquest bé comú sigui tractat com el que és: un dret humà i un servei bàsic i públic, i també, des de l’òptica de la recerca i la innovació, amb la importància que mereix aquest recurs estratègic pel futur, essencial per explicar com som i com serem. Des del Comú de Lleida considerem necessari que la ciutat disposi d’un Centre sobre la gestió de l’aigua que sigui referent global de recerca i innovació en el món de l’aigua, en els seus usos, la seva gestió i preservació.

Les terres de ponent són grans receptores d’un bé comú com l’aigua, una situació privilegiada que ofereix al nostre territori grans possibilitats, alhora que situa Lleida, com a capital, amb la responsabilitat de liderar la coordinació entre els diferents actors que intervenen en la gestió d’aquests recurs. L’economia lleidatana es basa en l’aigua i com a tal hauria de tenir una capitalitat en la recerca de l’aigua, esdevenint una ciutat capdavantera en la transformació que requereixen els nous temps, amb capacitat per generar i compartir riquesa. I ha d’aprofitar oportunitats com la que ofereix la innovació en la gestió dels recursos comuns. Aquest Centre sobre la gestió de l’aigua tindria els següents objectius:

 • Ser un fons del coneixement sobre l’aigua del territori, disposant d’un banc de dades amb l’inventari de les fonts i infraestructures hidràuliques.
 • Ser un centre del coneixement i desenvolupament de noves tecnologies relacionades amb l’aigua.
 • Impulsar la conscienciació social hidràulica mitjançant el coneixement de la història i transmetent la importància del vector aigua en el nostre passat, present i futur.
 • Coordinar els òrgans responsables dels diferents usos de l’aigua (domèstics, agrícoles, mediambientals, industrials, ramaders, piscícoles, lúdics, energètics, miners, etc.)
 • Planificar, definir i impulsar infraestructures hidràuliques estratègiques per l’ús i preservació de la qualitat i la quantitat del recurs.
 • Realitzar tasques d’assessorament als diferents usuaris de l’aigua.
 • Promoure fires i congressos de l’aigua.
 • Disposar d’instal·lacions i bancs de proves que permetin la modelització, certificació i normalització d’equips hidràulics.
 • Coneixement i millora de la legislació hidràulica.

Presentació Centre Gestió Aigua (22 març 2019)

Presentació Centre Gestió Aigua (22 març 2019)

L’aigua no és una mercaderia, cal recuperar-ne el control públic

El model de gestió privada de l’aigua a Lleida ha anat contra els interessos de la ciutadania, amb un augment de preu que ha multiplicat per 3,5 la factura que paguen les famílies de Lleida respecte a la de fa 15 anys. Al 2004, el consum mitjà es facturava a 8,5 euros, mentre que actualment es paguen 30 euros pel mateix consum.

L’actual alcalde ha perpetuat la manera de procedir dels seus predecessors, que no només van regalar la gestió a mans privades sinó que ho van fer amb unes condicions del tot contràries a l’interès comú, que van portar a què el deute de la Paeria amb la concessionària superés els 40 milions d’euros al 2012.

Les propostes del Comú per recuperar l’aigua com a bé comú

L’aigua no ha de ser un objecte de mercantilització. La gestió directa municipal és l’únic mètode que garanteix la gestió pública, però també se li ha d’exigir no perdre de vista ni el preu ni la gestió democràtica del servei. El Comú de Lleida planteja com a vies per recuperar l’aigua com a bé comú:

 1. Que la gestió administrativa del servei passi a mans de l’Ajuntament. Per poder portar a terme la remunicipalització abans del final de contracte cal, o bé pagar el deute pendent a la concessionària o bé acreditar incompliment de contracte o causes greus per part de la companyia. Seguim estudiant possibles incompliments en el contracte però no podem completar aquesta tasca de supervisió perquè Larrosa ha mantingut l’opacitat de Ros en l’accés a la informació, malgrat que la GAIP ens ha donat la raó en la demanda de tota la informació sobre aquest contracte demanant un procediment sancionador a la Paeria per amagar informació econòmica com la dels certificats d’obra.
 2. De manera immediata fer totes les obres de la xarxa d’abastament i sanejament a través d’una licitació pública.
 3. El subministrament d’aigua, com a servei bàsic, no s’ha de regular a través d’una tarifa, sinó a través d’una taxa, segons les tesis del Tribunal Suprem. És, doncs, un tribut, i el que es recapta per aquest concepte ha de ser finalista. El sistema de taxes comporta més drets, garanties i transparència, ja que el gestiona la Paeria, que serà qui decidirà com es procedeix en cas d’impagaments, al preu de cost més el marge lògic del servei.
 4. Per frenar un endeutament del tot insostenible, que les inversions necessàries per mantenir el servei es facin per la via dels pressupostos corrents, reservant el crèdit només per a casos d’especial cost per la envergadura del projecte.
 5. La gestió de serveis bàsics i dels béns comuns, com l’aigua, ha d’obeir a les necessitats de la gent, i això inclou tenir en compte les persones i famílies en situació més desafavorida. Ens sembla, doncs, del tot reprovable la política de l’actual equip de govern, que ha posat els preus de l’aigua de Lleida en el top 10 de tot l’estat.
 6. Mentre no hi hagi remunicipalització, seguim exigint un bonus social i que es compleixi la Llei 24/2015 que permet que les famílies que cobrin menys de 19.000 euros/any i tinguin dificultats en el pagament de serveis bàsics, deixin de pagar l’aigua, la llum i el gas.
 7. I cal emprendre millores urgents com les xarxes de Sucs i Raimat i la connexió del Clavegueram de Llívia a la xarxa urbana. Cal descartar la construcció d’una depuradora, construcció cara i amb un manteniment que hipotecarà encara més econòmicament el contracte. És molt més econòmic connectar la xarxa de clavegueram de Llívia a la de Lleida.
 8. Exigim que la Paeria treballi perquè no augmenti el nombre de persones excloses de l’accés al subministrament d’aigua, amb una gestió de l’aigua que deixi de basar-se en el màxim benefici per a una empresa i es fonamenti en el màxim benefici per al conjunt de la ciutadania.

Més info:

Primer informe de l’aigua en PDF – 22 de març 2017 (Català, Castellano)
Segon informe de l’aigua en PDF – 22 de març 2018 (Català, Castellano)
Taula tarifes aigua 2004-2017 CSV
Taula tarifes aigua 2004-2017 PDF
Documentació d’interès sobre la concessió a Aigües de Lleida:

Altra documentació d’interès:

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest