Ampliar la zona 30, millorar l’arbrat, incloure la vianalització de Pi i Maragall

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , , , .

El comúdelleida valora la feina per presentar totes licitacions lligades al projecte NextGen de la zona baixes emissions i hi planteja algunes observacions

El regidor Sergi Talamonte ha valorat la feina feta per presentar les licitacions de les obres incloses en el projecte de zona de baixes emissions subvencionat amb fons Next Generation, de les que s’ha donat compte en la comissió extraordinària d’urbanisme. Durant la sessió, el regidor del comú ha traslladat algunes observacions al regidor d’urbanisme en relació a tres aspectes: les previsions de regulació de la velocitat per als vehicles; el model de vegetació i l’adaptació de la il·luminació en les vies on s’amplia la vorera, i algunes actuacions vianalització que no s’han tingut en compte en els projectes.

Pacificar el trànsit amb l’extensió de la zona 30

El comúdelleida considera que la velocitat dins la ZBE, i en concret a Rambla d’Aragó, Avinguda Prat de la Riba, Rambla de Ferran, Rovira Roure o Baró de Maials, hauria d’estar limitada als 30km/h en encara que hi hagi dos carrils per a la circulació dels cotxes. «Nosaltres entenem que tota la circulació a la ciutat hauria d’estar limitada a 30 km/h, tret de Passeig de Ronda i alguna altra via, i de fet així ho havíem pactat ja al 2020 quan encara estàvem a govern», ha explicat el regidor Sergi Talamonte.

El projecte d’actuació a Prat de la Riba i Rambla d’Aragó preveu que en el sentit en que es mantenen dos carrils per als cotxes s’hi pugui circular a 50km/h, mentre que en l’altre sentit, on es manté un carril bus i un carril per a cotxes, la velocitat seria de 30km/h. «Ens sembla més coherent que la velocitat sigui la mateixa en els dos sentits de la marxa, per garantir la pacificació del trànsit en el conjunt de la via, independentment de si hi ha un o dos carrils per als cotxes», ha assenyalat Sergi Talamonte.

A més, el comúdelleida considera que, amb el canvi de mobilitat que s’implantarà, caldrà avaluar l’opció de reforçar el transport públic amb línies que facin el trajecte també en l’altre sentit de la marxa, creant per tant un nou carril bus (en sentit pujada a Prat de la Riba i baixada a Rambla d’Aragó).

Pel que fa a Baró de Maials, Talamonte ha argumentat que «tenint en compte que es reforçarà la connexió amb el polígon amb nous carrils-bici al Pont de Pardinyes i Avinguda Indústria, seria més que mai convenient pacificar el trànsit des de Baró de Maials reduint-hi la velocitat a 30km/h».

Arbres enlloc d’arbusts, i modificacions de la il·luminació per adaptar-se al nou disseny

El comúdelleida també ha posat sobre la taula la petició que es revisi el tipus de vegetació que es posarà en tots el carres i vials on estan previstes les actuacions i que s’escullin les especies en funció de la lluita contra el canvi climàtic i l’illa de calor de la ciutat i no tant amb criteris decoratius. A la Rambla d’Aragó, per exemple «el projecte combina nou arbrat amb plantes arbustives, que no proporcionen ombra, però amb el nostre clima és important que les zones de vianants estiguin ben ombrejades», ha assenyalat Sergi Talamonte,

El comúdelleida ha plantejat que es revisi el sistema d’enllumenat, modificant la posició i model de les faroles per assegurar la il·luminació de la calçada i de les voreres tenint en compte les característiques de l’arbrat.

Preveure la vianalització de Pi i Maragall fins a la plaça del Treball

Finalment, el comúdelleida ha plantejat també algunes observacions en relació a actuacions que han quedat fora de la planificació actual. Sergi Talamonte ha recordat que «l’ajuntament ja va aprovar al novembre la vianalització del tram de Pi i Maragall entre Salmeron i plaça del Treball, però el projecte d’obra que es licita no ho contempla, i no acaba de donar una bona solució a la continuïtat de l’eix de vianants en aquesta cruïlla de Prat de la Riba amb Pi i Maragall».

El comúdelleida ha lamentat també que no s’hagi inclòs cap actuació per millorar la cruïlla de Prat de la Riba amb Alcalde Porqueres, per fer-la més amable per als vianants, o que es millori i faciliti l’accés de vianants a la plaça Ricard Viñes des de Prat de la Riba,

El regidor del comú ha demanat que es valori la possibilitat d’introduir algunes modificacions en els projectes tenint en compte les aportacions dels grups, a més de les que puguin sorgir dels processos de participació anunciats per l’equip de govern.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest