Butlletí Comú: La GAIP obre una escletxa a fer pública la comptabilitat de la Paeria · Moció per fer públics els decrets

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies and tagged .

La mediació de la GAIP obliga la Paeria a entregar al Comú la seua comptabilitat i la de les fundacions
El Comú va reclamar a l’abril la comptabilitat 2011-2015 de l’ajuntament i de les tres fundacions municipals. En no rebre cap resposta, al maig vam presentar reclamació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) considerant que s’estava vulnerant el dret dels regidors d’accés a la informació pública. En el procés de mediació, el 20 de juny ens vam reunir amb Josep Farrero (director de Serveis i Coordinador General de l’Ajuntament de Lleida)
Carlos i Sergi GAIP3
Fruit de la mediació, la representació de l’ajuntament es va comprometre a lliurar en format digital reutilitzable -i abans del dia 9 de juliol- la següent informació dels exercicis comptables des del 2011 al 2015:

  • L’estat d’execució del pressupost trimestral de l’Ajuntament, corresponent als capítols 1, 4 i 8.
  • Pel que fa a la resta de capítols del pressupost de l’Ajuntament, el 3, 7 i 9, el llistat d’operacions comptables d’execució de despeses.
  • En relació amb el pressupost d’ingressos, es facilitarà a la part reclamant la liquidació dels ingressos.
  • El Major de Comptes de les Fundacions Teatre de la Llotja, Paisatge Urbà i Fundació Lleida 21.

És un pas endavant en l’accés a la informació, però hem d’anar a més.
Moció del Comú perquè els decrets d’alcaldia siguin accessibles per a tota la ciutadania
El Grup Municipal del Comú de Lleida, en la seua aposta per la transparència i en la defensa del dret d’accés a la informació pública de tots els ciutadans, presentarà al ple de juny una moció per demanar que l’ajuntament de Lleida publiqui els Decrets d’Alcaldia al web de transparència de la Paeria i la relació de decrets al BOP, al mateix temps que es fan accessibles als diferents grups municipals. El Comú porta aquesta proposta al Ple via moció atès que l’equip de govern va ignorar el prec que vam fer en aquest sentit al ple de gener.
La moció conté com a únic acord: “Fer públics, prèvia transcripció de dades que respecti la Llei de protecció de dades de caràcter personal, els Decrets d’Alcaldia al portal de transparència de l’Ajuntament de Lleida al mateix temps que es fan públics per als regidors, i fer pública mensualment la relació de decrets al Butlletí Oficial de la Província“.
IMG_3965
El PP expulsa un regidor del Comú i 2 persones més del míting de Rajoy
El Comú de Lleida va denunciar públicament l’expulsió del regidor Carlos González, la persona que l’acompanyava i un altre membre del Comú del míting que el PP va celebrar a la Llotja.
La sentència del Tribunal de Contractes confirma que el major contracte de la Paeria anava dirigit a una empresa
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha donat la raó a totes les al·legacions presentades per l’Associació Professional d’Empreses de la Neteja sobre el contracte dels serveis de manteniment i neteja per a la gestió sostenible dels edificis municipals de l’ajuntament de Lleida.
Segons la resolució del Tribunal, el fet que la informació dels plecs sigui “incomplerta i insuficient” fa que les empreses que presten actualment el servei estiguin en situació d’avantatge respecte a les altres empreses que vulguin optar.  La resolució estableix que no s’ha garantit “una competència sana i efectiva”, una conclusió que va en consonància al que vam apuntar en el seu moment des del Comú
[OPINIÓ]: Curs de matemàtiques per a joves conspiradors. Exercici 1
IMG_3969
[OPINIÓ] Alliberem les factures de la Paeria

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest