Multitudinària caminada del Comú de Lleida en defensa de les persones, l’espai i el patrimoni de l’horta de Lleida

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comú de Lleida ha celebrat avui una caminada multitudinària per l’horta per reivindicar que cal protegir els drets de les persones que exerceixen l’activitat agrària al nostre municipi com única manera de preservar aquest paisatge agrari i aquest patrimoni tan propi. Per redreçar una situació d’abandonament de la gent jove per la davallada de la seua renda el Comú incorpora 21 mesures per a l’horta al seu programa entre les quals destaquem la rebaixa de l’IBI Rústic un 20% i l’augment de la bonificació d’aquest, a més d’un pla de reparació i manteniment dels camins de l’Horta. Reforçarem l’operatiu de vigilància dels mossos d’esquadra amb patrulles de policia Local i promourem un Centre d’interpretació de l’horta de Lleida. El Comú crearà un Banc de terres d’aquelles finques privades i públiques no cultivades per posar-les a disposició de la pagesia i persones emprenedores que les vulguin conrear.

Passejada de descoberta del patrimoni de l’horta

En la nostra defensa del patrimoni i de la memòria d’una part fonamental del nostre imaginari com és l’horta de Lleida, la caminada ha enllaçat aquest passat amb un present on conviuen les dificultats amb la voluntat i l’esforç per preservar i mantenir ben viu aquest espai agrari. El professor Joan Pifarré i Vidal ens ha guiat en les explicacions d’una caminada d’una hora per a tota la família plena de descobriments, des dels orígens medievals de l’Horta (Medina Larida i l’Horta Templera) descobrint estris de l’època medieval. Hem acabat la matinal a la Granja Pifarré, un exemple de petita empresa familiar a l’Horta, que segueix la tradició de 6 generacions de pagesos i pageses que al 1919 van començar un projecte de granja de vaques que encara perviu.

La caminada del Comú per defensar l’horta de Lleida ha estat multitudinària i ha finalitzat amb un vermut popular a la Granja Pifarré

Recull de totes les propostes de programa per a l’horta

437. Promourem els circuits curts de comercialització entre l’horta i la ciutat i promocionarem productes de marca pròpia. Volem fer que l’horta sigui un dels motors productius i comercials de la ciutat, de manera que es converteixi en “el rebost i jardí de Lleida”.
438. Promourem mecanismes que facilitin l’accés a les finques, que hi són. Promourem la creació de vivers de pagesos i pageses començant per la cessió en ús de terres de propietat municipal.
439. Posarem en funcionament noves eines com la figura del dinamitzador de joves per acompanyar-los en el seu procés d’instal·lació i crearem un espai al portal web municipal amb tota la informació necessària sobre ajuts, tot tipus de tràmits i un Observatori jove per seguir l’evolució dels joves agricultors i agricultores de Lleida.
440. Impulsarem la creació d’estructures de comercialització, com obradors col·lectius de propietat mixta municipal i cooperativa, que ajudin a la producció.
441. Rebaixarem l’IBI Rústic un 20% per compensar l’excés de pressió fiscal a la nostra pagesia que ha resultat de la «cadastrada». Cal adaptar els impostos de propietat a l’activitat de la finca. No té sentit que les finques agrícoles en producció paguin impostos urbans pel fet d’estar en zones urbanitzables.
442. Augmentarem la bonificació de l’IBI rústic a les instal·lacions i edificacions necessaris per l’activitat agrària fins al màxim legal del 95%. Fins que no s’aprovin les noves valoracions cadastrals de les construccions i instal·lacions agràries cal compensar la «cadastrada» per impedir sagnar encara més la nostra pagesia amb impostos desproporcionats.
443. Impulsarem la instal·lació de la fibra òptica i banda ampla a l’horta, per tal que sigui possible potenciar les noves tecnologies en el camp de la intel·ligència artificial amb aplicacions de l’estil de Waatic o altres sistemes de control intel·ligent per a l’aplicació de productes fitosanitaris. És important també estudiar amb tota la població afectada com impulsar la implantació del wifi a l’horta.
444. Impulsarem el conreu al municipi d’espècies no transgèniques, donant facilitats a agricultors i agricultores amb sortides comercials dels productes ecològics i de proximitat. Aspirem així que la pagesia de l’Horta trobi sentit a aquesta transició i que en un futur es pugui aconseguir que al terme municipal no es conreïn varietats transgèniques i declarar Lleida municipi Lliure de Transgènics.
445. Treballarem perquè el paper fonamental de les dones en l’àmbit rural es tradueixi en una major presència en els llocs de presa de decisions com els consells rectors de les cooperatives o les taules preu.
446. Impulsarem la creació de grups de consumidors i consumidores de productes ecològics i de proximitat mitjançat la cessió gratuïta de locals municipals.
447. Promourem els menjadors ecològics en totes les escoles bressol i les escoles d’educació primària. En el cas dels càterings adjudicats per concurs públic, s’inclouran clàusules en els concursos que afavoreixin aquelles propostes compromeses amb el menjar ecològic.
448. Ampliarem les parades de productes ecològics i de proximitat dels mercats de dijous i dissabte i també les promourem en els mercats municipals.
449. Potenciarem la marca “productes de l’horta de Lleida” i la implantació de seccions especialitzades en superfícies comercials i comerços de Lleida.
450. Impulsarem un pla d’inversions plurianual per incorporar vorals de vianants i il·luminació als principals camins d’accés a l’horta de Lleida. Millorarem els accessos i camins secundaris i impulsarem un ambiciós pla de reparació i manteniment dels camins de l’Horta. Es de justícia que bona part dels impostos municipals que aporta l’Horta de Lleida es reinverteixin en l’Horta.
451. Potenciarem la mobilitat sostenible i accessible per a tots els residents de l’horta mitjançant un sistema tarifari integrat de taxi i bus a demanda.
452. Garantirem aigua potable a tota l’horta de Lleida amb la implantació dels drets de pas d’infraestructures necessari perquè la xarxa d’abastament d’aigua arribi a totes les llars i industries agràries i ramaderes.
453. Reforçarem l’operatiu del vigilància dels mossos d’esquadra amb patrulles de policia Local mitjançant la previsió d’augment de efectius de la Guàrdia Urbana.
454. Posarem videovigilància a les illes d’abocadors pels abocadors il·legals a l’Horta.
455. Cercarem a curt termini un espai municipal per instal·lar una Residencia de dia a l’Horta de Lleida. La gent de l’horta te els mateixos drets que la de qualsevol barri de la ciutat i l’envelliment de la població requereix afrontar els reptes de futur per la cura de la nostra pagesia. En previsió per als propers anys inclourem al POUM la reserva d’equipament necessaris per poder construir una Residència de dia per a la gent gran.
456. Promourem un Centre d’interpretació de l’horta de Lleida, cercant una ubicació a l’horta per donar a conèixer i reconèixer la cultura agrària de la Comarca i la seva historia que ha conformat el paisatge i la gent de la nostra terra.
457. Crearem un Banc de terres d’aquelles finques privades i públiques no cultivades per posar-les a disposició de la pagesia i persones emprenedores que les vulguin conrear. Promourem també els horts social amb terrenys privats abandonats.
458. Establirem un diàleg fluid amb les associacions de l’horta per tal que qualsevol mesura parteixi de les seves necessitats reals i no de dissenys de despatx i valorarem amb elles temes com el transport públic, la seguretat o els robatoris.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest