Celebrem els avenços per aturar Torre Salses i fem públic l’informe que determina nul·litat de ple dret del Pla Parcial Sur 42

Posted on Posted in Notícies and tagged , .

Des del Comú de Lleida celebrem que la Junta de Govern Local hagi optat per no aprovar els expedients  d’Urbanisme d’aprovació definitiva de Torre Salses. Vivim amb satisfacció aquest pas necessari per a complir el Pacte d’Entesa i apostem per consolidar aquest camí rescindint el conveni del vial i portant a terme la revisió del planejament.

Fem públic l’informe jurídic extern que va encomanar el ComúdeLleida, que hem facilitat als socis de govern, que aporta la base legal que ha de portar a la revisió del planejament. Celebrem l’acord de la JGL per traslladar l’informe als tècnics per a que estudiïn iniciar la revisió d’ofici. Un cop analitzats el cas, els antecedents, la normativa ambiental i sentències anteriors del TC per a casos similars, l’informe conclou:

  • Que cal revisar d’ofici per disposició nul·la de ple dret el Pla Parcial SUR 42 al vulnerar l’article 6 de la Llei 21/2013 que estableix que l’aplicació de l’avaluació ambiental al planejament urbanístic de Catalunya és una obligació legal.
  • Que cal revisar d’ofici l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i alhora adoptar la mesura cautelar de suspendre la seva execució mentre es tramiti la revisió del Pla.
  • Que cal suspendre la tramitació o denegar el tràmit dels instruments urbanístics de planejament i gestió que no han estat aprovats definitivament, fins que es resolgui la revisió del Pla Parcial.

Mantenim que cal un compromís del govern per la rescissió del conveni per a fer el vial que acompanyava el projecte de Torre Salses, i esperem que es faci efectiva en els propers dies.

Pensem que és positiu l’acord per, en el marc de les actuacions prèvies de la revisió d’ofici, demanar informes a la Comissió Territorial d’Urbanisme i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida.

Celebrem que la JGL defensi el model comercial compacte a la trama urbana de la ciutat, en la línia del que s’estableix al Pacte d’Entesa.

El Comú de Lleida té voluntat de seguir formant part del govern i seguir aportant el nostre treball per tal que es desenvolupin els acords del Pacte d’Entesa.

Podeu consultar íntegre l’Informe jurídic Torre Salses SUR 42

Conclusions de l’informe jurídic extern

 

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest