Demanem actuacions per protegir la salut de les persones davant l’aplicació de pesticides en finques adjacents al nucli urbà

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Paeria and tagged , , , , .

Davant les queixes de veïns de Llívia per l’aplicació de productes fitosanitaris amb atomitzadora a la vora de les cases del nucli urbà, el comúdelleida ha registrat una petició d’informació sobre el cas, un prec per a que l’ajuntament actuï per evitar danys a la salut de les persones i una proposta de resolució per actualitzar la normativa municipal per regular millor l’aplicació d’aquests productes en terrenys que formin part o limitin amb la trama urbana.

El comúdelleida demana a l’ajuntament que aturi l’aplicació de productes fitosanitaris sense autorització expressa tant dins del nucli urbà com en les finques adjacents al nucli urbà, i en particular que aturi la dispersió d’aquests productes en la finca que limita amb el camí del Nord de Llívia. L’aplicació d’aquests productes està subjecta a normativa estatal i l’autorització de la seua aplicació en zones urbanes hauria de contemplar mesures de protecció de la salut de les persones.

Per això, el grup municipal ha registrat també diverses peticions d’informació per conèixer amb més detall quins són els productes que s’estan utilitzant en la finca de Llívia i les condicions de l’autorització per a l’ús d’aquests productes, en cas que se’n disposi.

El comú es reunirà aquesta tarda amb els veïns afectats de Llívia, que han fet arribar als grups municipals les seues queixes per l’ús d’aquests productes fitosanitaris a la vora de les seues cases sense cap anunci, advertència o comunicació prèvia, amb un sistema de nebulització neumàtica amb atomitzadora sense respectar cap distància mínima de seguretat amb els edificis d’habitatges, i en alguns casos en horari nocturn, provocant també problemes de sorolls.

Millorar la normativa per protegir la salut de les persones

Més enllà de la resolució d’aquest cas, el comú proposa que es revisi la normativa municipal per regular de forma explícita l’ús de plaguicides, insecticides i altres productes fitosanitaris en les zones agrícoles adjacents al nucli urbà i en les places i carrers de la ciutat.

Aquesta normativa hauria d’aclarir les distàncies, concentracions i franges de seguretat mínimes per a l’ús d’aquests productes químics. També es demana una actualització de les ordenances per millorar la regulació dels horaris i decibels màxims en l’ús de maquinària pesada, agrícola o industrial, en el nucli urbà i en zones adjacents.

«Entenem que la normativa ha de distingir entre l’activitat agrícola a l’Horta i l’activitat en zones urbanes o adjacents, on l’aplicació d’aquests productes té una afectació directa sobre la salut de les persones», ha explicat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte.

Imatges cedides per veïns de Llívia de l’ensulfatadora dispersant pesticides a la vora d’un edifici d’habitatges.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest