Demanem al govern que aclareixi els criteris de cessió o pagament de locals per a entitats privades sense ànim de lucre.

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , .

Reclamem que hi hagi procediments transparents i oberts per a cedir espais municipals a entitats privades sense ànim de lucre, i criteris clars per decidir en quins casos l’ajuntament es fa càrrec dels costos de lloguer de local d’algunes entitats que utilitzen espais privats.

Tenim un dèficit d’equipaments públics oberts a l’associacionisme tant viu de la ciutat, amb molts barris que no disposen de centre cívic ni d’altres espais per a entitats, i moltes entitats amb moltes dificultats per fer front a despeses de lloguer” exposava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

Per això demanem que l’ajuntament sigui clar i transparent en la gestió dels espais propis disponibles per a l’ús d’associacions i en les decisions sobre quan assumeix lloguers privats, per garantir igualtat de tracte a les entitats” demanva la regidora del Comú.

La petició del comúdelleida arriba arran de la renovació de diversos contractes de lloguer que l’ajuntament està assumint per al desenvolupament d’activitats d’associacions i de l’anunci de l’obertura d’un nou espai per a associacions als blocs la Pau, a Pardinyes.

Celebrem que s’obrin nous espais per a entitats, i reclamem que l’adjudicació del seu ús es faci amb convocatòries obertes i transparents, amb criteris que responguin a les necessitats de l’associacionisme de la ciutat” declarava la Laura Bergés.

La regidora del Comú recordava que en l’anterior mandat, l’Elena Ferre, com a regidora de Participació, va fer un esforç per racionalitzar la despesa municipal en lloguers de locals per entitats, després de detectar que s’estaven pagant lloguers sense criteris clars i en barris on les entitats disposaven de centres cívics on desenvolupar la seua activitat.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest