Demanem iniciar els treballs per revisar la taxa d’escombraries

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , .

El grup municipal ha presentat una proposta a la comissió informativa de Bon Govern que se celebra demà, per posar en marxa un grup de treball que revisi la taxa d’escombraries per adaptar-la a l’exigència legal de tenir una taxa no deficitària i per millorar el sistema de bonificacions per recollida selectiva i compostatge.

«Enguany caldrà actualitzar la taxa d’escombraries a fons per complir la normativa, i ens preocupa no tenir cap notícia per part del govern sobre el model de taxa al que hem d’anar», valorava Laura Bergés. «Entenem que hauria de ser un tema el màxim consensuat amb tots els grups polítics i per això cal que es treballi des de la col·laboració i amb temps suficient», afegia la regidora del Comúdelleida.

El comúdelleida proposa que és creï un grup de treball que analitzi el dèficit actual de la taxa, i que valori també les millores a introduir en les bonificacions per compostatges i recollida selectiva. La Llei 2/2022 de residus i sols contaminats per a una economia circular fixa el principi de «qui contamina, paga», i estableix que en 2025 les taxes d’escombraries municipals hauran de permetre aplicar aquest principi de pagament per generació, i hauran de cobrir el cost real del servei, comptant el conjunt de despeses de recollida, transport i tractament de residus, la vigilància d’aquests processos i les campanyes de conscienciació i comunicació.

«Això vol dir que a Lleida hauríem d’estar recaptant via taxa d’escombraries al voltant de 4 milions d’euros més del que estem ingressant ara, i encara serà més el 2025, ja que la previsió és que les despeses del servei seran més altes pel canvi de contracte de recollida de residus i per l’increment de costos de l’abocador. Així que hem de valorar molt bé com podem minimitzar aquesta pujada de costos i quin és el sistema de taxa més just per cobrir el dèficit actual i l’increment de despeses», explicava Laura Bergés.

Per altra part, el comúdelleida també vol que es revisi el sistema de bonificacions per recollida selectiva i compostatge, per tal que sigui més just en el reconeixement de l’esforç de les persones que participen en el Porta a porta i de les que fan compostatge. «En la negociació de les ordenances fiscals de l’any passat ja vam proposar una esmena en aquesta línia, perquè sabíem que la bonificació no estava ben dissenyada, però el govern no va acceptar la nostra esmena, i hem vist com la major part de les famílies que sí que estan participant en el Porta a Porta no han tingut dret a bonificació. No podem esperar més a corregir-ho», recordava la regidora del comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest