Demanem millorar el control de la responsabilitat fiscal en contractació pública

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , .

Després de les recents actualitzacions al Pla de Mesures Antifrau, el grup municipal insta al govern a què s’incorporin mecanismes específics per fer seguiment del compliment de la clàusula ètica de responsabilitat fiscal en l’execució dels contractes públics.

La nostra preocupació sorgeix arran de les observacions realitzades en el contracte de manteniment d’edificis municipals, on, malgrat la inclusió d’una clàusula ètica que prohibeix a les empreses operar en paradisos fiscals o tenir pràctiques d’evasió fiscal, no hi ha claredat sobre els mecanismes de l’Ajuntament per controlar aquest aspecte“, explicava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

Seguint amb aquesta línia la regidora del comúdelleida va expressar aquesta preocupació durant la comissió informativa de bon govern, on es va presentar la modificació del Pla de Mesures Antifrau. “Demanem que aquest pla incorpori també mecanismes eficaços per assegurar el compliment de la clàusula ètica en la contractació pública, un aspecte que fins ara considerem que no s’ha tingut prou en compte“, va afirmar la Laura Bergés.

El comúdelleida destacava la importància de garantir que les empreses contractades per l’Ajuntament compleixin amb els estàndards ètics i fiscals exigits pel municipi. “L’exigència de responsabilitat fiscal no només contribueix a la integritat de l’administració pública, sinó que també és una eina imprescindible per una economia més justa, on els diners públics no acabin engreixant les empreses que evadeixen i eludeixen impostos en detriment de les empreses que compleixen amb les seues obligacions fiscals“, defensava la regidora del comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest