Demanem millorar les infraestructures per a la gestió de l’aigua a la ciutat

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat democràtica, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

El comúdelleida remarca que en la situació de sequera actual “no podem seguir endarrerits en les infraestructures per a una millor gestió de l’aigua, continuem utilitzant aigua de boca per netejar els carrers“, explicava la regidora del comúdelleida Laura Bergés.

Des del comúdelleida es posa en relleu la manca d’una xarxa per aprofitar les aigües grises depurades per a usos com la neteja de carrers o el rec urbà. El grup municipal també urgeix una modernització dels sistemes rec, tant a jardineria com el rec de l’Horta, per al que caldria comptar amb subvencions de la Generalitat i l’Estat.

Una altra de les propostes del comúdelleida és realitzar una planificació i inversió en infraestructures per aprofitar l’aigua de la pluja per al rec dels parcs, dels jardins i l’arbrat de la ciutat.

La regidora Laura Bergés ha destacat que, actualment l’aigua de la pluja es col·lecta amb les aigües residuals del clavegueram i tot es concentra en la depuradora, la qual cosa suposa un cost extra per l’Ajuntament.

Defensem i proposem un tractament separat d’aquesta aigua perquè tingui un major aprofitament“, defensava la regidora Laura Bergés,a fegint que, ” l’Ajuntament ha de negociar amb la Generalitat i Estat ajuts per la modernització del sistema de gestió de l’aigua, no podem seguir depurant grans quantitats d’aigua de pluja per abocar-la al riu sense cap aprofitament“.

Laura Bergés seguint amb aquesta línia, posa sobre la taula la necessitat de promoure mesures d’estalvi també en el consum urbà d’aigua, amb campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania i millores en els sistemes de digitalització de la gestió de l’aigua, per fer-la més eficient.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest