Candidates i candidats

Tu ordenes el primer tram de la llista electoral