Com funcionen les primàries

| Presentació de candidatures |

El comúdelleida presenta una candidatura a les eleccions municipals de Lleida 2019 i obre la participació en la llista electoral a totes les persones de la ciutat que comparteixin el Codi Ètic, el Marc Organitzatiu i els principis programàtics del comúdelleida, que són fruit del treball per la confluència desenvolupat en els darrers anys.

Per fer el procés d’elecció de candidats transparent, eficient i il·lusionant plantegem un procediment de primàries que es regula a partir de les premisses del reglament de primàries que resumim a continuació.

Calendari del procés de primàries

  • 27 de gener: Assemblea de validació de candidatures
  • 9-10 i 16-17 de febrer: Votació presencial al carrer (votació oberta a la ciutadania)
  • del 9 al 17 de febrer: Votació telemàtica (per a inscrits)
  • 24 de febrer: Assemblea segona volta i proclamació de la llista electoral

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona amb dret a ser elegida a les eleccions municipals de Lleida, que comparteixi l’esperit i els principis del comúdelleida i que presenti la seva proposta de candidatura abans del 26 de gener.

L’assemblea del comúdelleida del dia 27 de gener validarà que les candidatures compleixin aquests requisits i s’obrirà el procés de votacions.

Què es vota

Es fa un procés d’elecció a dues voltes, a cadascuna d'elles s'escull:

Primera volta: els integrants de la llista

Cadascú vota fins a cinc candidats i s’escullen per passar a la segona volta els candidats i candidates amb major percentatge de vot i que hagin superat el 5% dels vots efectuats.
Aquestes persones integraran la llista electoral segons els vots obtinguts –excepte en el cas del cap de llista, que s’escull en la segona volta- i segons els criteris de paritat fixats per la llei.

Segona volta: qui encapçala la llista

S’escull qui va de cap de llista entre els candidats i candidates que hagin superat la primera volta i que voluntàriament es presentin al càrrec.

Qui i on es pot votar

Primera volta:

Poden votar telemàticament totes les persones inscrites al sistema de participació telemàtica del comúdelleida (del 9 al 17 de febrer).
Poden votar presencialment, en taules de votació al carrer, totes les persones amb residència a Lleida (9-10 i 16-17 de febrer).

Segona volta:

Poden votar totes les persones adherides al comúdelleida amb anterioritat al 9 de febrer i que participin a l’assemblea extraordinària del 24 de febrer.

| Presentació de candidatures |