El Comú aporta propostes per millorar l’alimentació dels infants al plec de menjadors de les bressol municipals

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei de menjador que reben els infants de 0 a 3 anys a les Escoles Bressol Municipals, el Grup Municipal del Comú de Lleida ha fet arribar prop d’una vintena de propostes per al nou plec de condicions de la gestió dels menjadors de les Escoles Bressol Municipal, que s’ha de tornar a licitar perquè al juny acaba la concessió actual. Les propostes de l’agrupació d’electors van encaminades a millorar la qualitat dels aliments, a obtenir un millor servei i a dotar-lo de la transparència que les famílies demanen.

Millores en la qualitat dels aliments
S’aposta per incentivar les millores en la qualitat dels productes per l’elaboració dels menús, estimulant les ofertes que incorporin més producte de l’horta de Lleida i més producte ecològic. Com demana la comunitat educativa, i per evitar situacions com la que hem denunciat en el contracte de menjadors del Consell Comarcal del Segrià, es fomentarà la total transparència en la procedència dels productes que mengen els infants: l’empresa adjudicatària haurà de presentar trimestralment les factures i albarans de les comandes dels productes ecològics, de producció integrada, de productes de l’horta de Lleida i de proximitat de la província de Lleida. Els criteris d’elaboració dels menús en cap cas podran tenir en compte el cost econòmic dels productes i s’hauran de regir en tot moment per criteris nutricionals adaptats a les edats de 0 a 3 anys.
Els menús seran variats, equilibrats i suficients segons el document ‘’Recomanacions per l’alimentació en la primera infància de 0 a 3 anys de l’agencia de salud pública de Catalunya (abril del 2016)’’
Millor servei
Proposem que la millora de la ràtio de monitoratge doni més punts, assolint el màxim els que proposin un monitor per cada 5 alumnes i no podent baixar mai d’una ratio d’un monitor per cada 8 infants (exclòs el personal aportat per l’ajuntament).
Responent a les necessitats que ens ha fet arribar la comunitat educativa, es proposa incentivar les millores en places becades per alumnes amb necessitats educatives especials B. Els plecs proposats pel Comú també plantegen millores en la contractació de dones víctimes de violència de gènere.
Pel que fa a la inspecció i avaluació del servei, a banda de la comissió de seguiment es constituirà una Mesa de Seguiment ampliada que estarà formada per responsables de l’Ajuntament, responsables de l’empresa, un representant de la FAPAC i els representants dels diferents grups municipals que ho sol·licitin, i que es reunirà com a mínim trimestralment.
Mesures per la transparència
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició ni subscriure cap proposta dins una UTE si ho ha fet individualment. No podran presentar més d’una oferta empreses que estiguin vinculades entre si de qualsevol forma. Queden excloses les persones o empreses que hagin tingut part en una sentència condemnatòria en casos de corrupció, malversació de fons o evasió fiscal i/o que tinguin la seu en un paradís fiscal.
S’estableixen obligacions de control i comptabilitat perquè l’adjudicatari diferencii clarament les partides d’aquest contracte i de la resta de serveis complementaris. Portarà una comptabilitat separada, referida al servei públic objecte d’aquest contracte, de manera que es puguin determinar els seus costos i ingressos i identificar qualsevol activitat que exerceixi diferent de les corresponents al contracte inicial.
L’empresa adjudicatària haurà de comprovar que tot el seu personal que tingui contacte amb menors, adscrit al contracte, no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals. Transitòriament fins a la creació d’aquest Registre s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat negatiu d’antecedents penals.
Més info: Proposem que la comunitat educativa participi en l’elaboració dels nous plecs de menjador de les bressol municipals

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest