El Comú de Lleida al Ple Extraordinari de la ciutat

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

El comúdelleida presenta tres PROPOSTES al Ple Extraordinari de l’estat de la ciutat d’aquest mes de juliol, que tracten aspectes econòmics i socials en els procediments de la contractació pública, el foment de les ajudes d’emergència social i l’impuls a la pagesia.
A la proposta sobre la contractació pública, el Comú creu fermament que aquesta ha de generar oportunitats per als emprenedors i petites i mitjanes empreses locals, en lloc d’afavorir les grans corporacions. Les condicions contractuals habituals en el nostre ajuntament fan que any rere any siguin sempre les mateixes empreses les que optin, amb o sense concurs, a aquests contractes. Per això, s’han de revisar i modificar els procediments, per tal que la contractació pública sigui també una eina de dinamització i redistribució econòmica. En aquesta línia, la proposta que l’agrupació d’electors presenta al Ple, inclou mecanismes per millorar la publicitat i l’objectivitat en la contractació pública, reforçant la competència justa entre empreses; per potenciar la contractació per lots, que doni més oportunitats a les pimes; i per introduir clàusules de lluita contra el frau fiscal i de foment de l’economia cooperativa, local i sostenible.
En contrast amb la política de contractacions milionàries, les ajudes que reben els sectors més afectats per les situacions de pobresa i emergència social són clarament insuficients. Com exemple, podem dir que en els darrers tres mesos (maig-juliol) s’han destinat 880€ per cobrir les ajudes contra la pobresa i en el trimestre anterior, 475,32€. A l’escasedat de les ajudes s’hi afegeixen uns procediments que, enlloc d’afavorir l’autonomia de les persones, les situa progressivament en una situació de dependència que desincentiva la seva inserció en el mercat laboral. Així, actualment les famílies que reben l’ajuda de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), proporcionada per la Generalitat, perden la prestació d’entre 400 i 500€ en el moment en què algun dels seus membres troba una feina, sigui temporal o eventual. I un cop finalitzat el contracte, la recuperació de la prestació es demora nou mesos, de manera que aconseguir una feina, en la majoria dels casos temporals, acaba perjudicant a tota la família. Per això, el comúdelleida presenta una proposta de resolució sobre les ajudes d’emergència social per tal d’evitar aquest desajust que desincentiva les noves generacions d’acceptar contractes temporals i millorar la seva situació i formació. Considerem que és l’Ajuntament, en tant que l’administració més propera a la ciutadania, qui ha de garantir els ajuts d’emergència contemplats a la mateixa legislació que desplega la RMI, mentre no es torna a recuperar l’esmentada prestació.
Finalment, amb la tercera proposta per establir un reglament del Banc de Terres municipal, es preten evitar l’abandonament de les terres, i potenciar la recuperació dels conreus abandonats, el manteniment el medi rural viu i l’accés a l’activitat de nous agricultors o d’altres que vulguin ampliar la seva producció. La proposta va acompanyada d’un esborrany d’aquest reglament, a partir del qual proposem començar a treballar aquest tema.
Sobre el posicionament del Comú en respecte a les propostes dels altres grups municipals, podem dir que estem A FAVOR de la majoria de punts d’acord de les propostes del PSC sobre el finançament públic del sistema sanitari i sobre l’increment d’efectius de mossos d’esquadra. També donarem suport a les propostes d’ERC per a l’elaboració del Pla director del riu Segre i de recolzament als acords presos en defensa de la unitat de les col·leccions del MNAC i MdLL; i a les CiU per al disseny d’un pla estratègic comercial de Lleida, que està en línia amb la petició de concreció del model comercial de Lleida del Comú. També ens posicionem a favor de la proposta de la Crida sobre la gestió dels serveis públics, i de la proposta conjunta de Crida, CiU i ERC sobre l’ús preferent de la llengua catalana a l’administració municipal.
Enllaç a les nostres propostes:
7_16 Estat PdR ADEQUAR LES BASES DE CONTRACTACIÓ
7_16 Estat PdR RENDA MINIMA
7_16 PdR Estat Ciutat-BANC DE TERRES esmenada

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest