El Comú de Lleida celebra la transparència en els comptes del Consell Comarcal, tot i no compartir les polítiques de despesa.

Posted on Posted in Comú de Lleida, Consell Comarcal, Paeria and tagged .

El Comú de Lleida s’ha abstingut en la votació per l’aprovació del compte general del Consell Comarcal i del Consorci de Residus, que s’ha sotmès a la consideració de la Comissió Especial de Comptes.
Tot i que el Comú no comparteix el model de gestió que reflecteixen els comptes presentats, amb la seva abstenció ha volgut reconèixer la transparència del Consell Comarcal, que ha facilitat a tots els grups informació econòmica complerta i en format digital reutilitzable.
IMG_0746
El regidor del Comú, Sergi Talamonte, ha destacat el contrast entre les dificultats que el grup municipal troba a la Paeria per accedir a la informació econòmica i les facilitats que ha donat el Consell Comarcal per a que tots els grups accedissin al detall de les dades econòmiques. Així, els comptes han arribat a la comissió acompanyats dels informes sectorialitzats, el major de comptes dels ingressos i despeses, un resum en excel de totes les partides, la memòria justificativa dels comptes, i l’informe d’intervenció.
Sergi Talamonte ha explicat que “mentre al Consell Comarcal tota aquesta informació s’ha posat a disposició dels grups sense haver-la de demanar, a l’ajuntament l’agrupació d’electors es veu obligada a fer continues peticions d’accés a la informació i finalment ha estat la mediació del GAIP (Comissió de Garantia del dret d’accés a la informació pública) la que ha forçat l’ajuntament a facilitar part de la informació requerida.”
El regidor del Comú al Consell Comarcal ha explicat, però, que els comptes del Consell “no responen a les polítiques que nosaltres defensem”. Com ha manifestat en anteriors ocasions, des del Comú es considera que hi havia marge per a la retallada de la partida de sous de consellers i altas càrrecs, en contrast amb l’increment que es va aprovar, i que s’haurien de destinar més diners a les partides socials, especialment en el capítol de beques menjador.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest