El Comú defensa una comissió Especial d’Emergències Socials malgrat que la resta de forces no hi donen suport

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , .

Si no hi ha canvis de darrera hora, el cartipàs de la Paeria no contemplarà la creació d’aquesta comissió que havia de ser l’eix per impulsar amb la prioritat política necessària, aquelles iniciatives que tenen més urgència social. Aquest organisme coordinaria actuacions sobre el dret a l’habitatge i casos de desnonaments, sobre temes com la pobresa i la malnutrició infantil, el risc d’exclusió social, la violència de gènere i la pobresa energètica, així com el seguiment dels mecanismes impositius municipals, en taxes i impostos, per detectar anomalies o casos d’embargaments a causa de l’impagament per falta de recursos.
Mentre que en altres àmbits hi ha hagut un bon nivell d’entesa amb les forces de l’oposició, lamentem que no hi hagi acord en una comissió que considerem primordial, atesa la urgència social que vivim a la ciutat. La comissió hauria tingut facultats per tractar aquelles qüestions que afectin situacions d’emergència social i que hagin de ser tractades per Comissió Ordinària o Ple, encomanar informes, sol·licitar compareixences i emetre conclusions dins l’objectiu general de construir el bé comú des de l’atenció prioritària a aquelles persones o famílies que més ho requereixen.
Sí que compta amb prou suports la comissió especial de transparència, un altre àmbit al qual, des del Comú, es vol donar la màxima transcendència. La participació és un altre dels nostres grans eixos programàtics, i per això aplaudim que s’acceptin els Consells de Barri com a marc de participació ciutadana, esperant que siguin vinculants quan es desenvolupi el nou reglament de participació.
Foto Carlos i Sergi 3
L’agrupació d’electors de Lleida també proposa comissions informatives i especials on hi pugui accedir públic. Pel que fa a un altra de les novetats que plantejàvem, el Consell Social de Ciutat, el retirem per falta de suports.
Finalment, i en referència als llocs eventuals, es proposa l’eliminació del director de serveis i coordinador general, i convertir els coordinadors tècnics en 3 coordinadors tècnics d’àrees transversals, encarregats de dirigir i coordinar polítiques transversals (igualtat, gènere, transparència, participació ciutadana o seguretat laboral). Pel que fa als cinc directors tècnics d’equipaments municipals, segons la proposta del Comú, seran nomenats per concurs de mèrits.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest