El Comú demana a Larrosa que normalitzi la situació de Lleida, rebaixant l’IBI un 4% i fent pagar més als grans propietaris

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comú de Lleida recull l’oferiment de mà estesa que va fer el nou alcalde a tots els grups municipals i li fa arribar mesures per defensar l’interès de la gent esperant que siguin incorporades a la proposta d’ordenances fiscals de l’equip de govern. Proposem una trobada amb l’alcalde i el seu equip per debatre mesures que normalitzarien la situació fiscal a Lleida, l’única ciutat de més de 100.000 habitants (juntament amb Santa Coloma) que està ignorant les possibilitats que dóna la Llei d’Hisendes locals per un IBI progressiu (qui més té més paga).

Demanarem a l’equip de govern que s’apugi l’IBI als immobles no residencials de més valor de grans propietaris, una possibilitat legal de finançament que durant dècades s’ha ignorat a Lleida, fet que ha beneficiat només als grans propietaris i ha generat un ofec per al petit i mitjà empresari i per a la població en general. Si els que tenen més paguen més, es podrà rebaixar l’IBI urbà un 4% per a la immensa majoria dels propietaris, com demana el Comú.

IBI urbà

En la línia que venen aplicant la immensa majoria dels municipis de Catalunya, el Comú torna a reclamar l’aplicació del tipus diferencials al valors cadastrals no residencials més alts per tal d’equilibrar la fiscalitat municipal de l’IBI i permetre una rebaixa substancial de l’IBI que grava als valors residencials.

Lleida pateix un dels IBI més elevats de totes les capitals de província, una situació que es pot revertir simplement aplicant mesures que contempla la llei d’hisendes locals, que permet gravar amb uns tipus diferencials el 10% dels valors cadastrals més elevats no residencials. Aquesta opció suposa una rebaixa de l’IBI a la immensa majoria dels valors cadastrals, alhora que permetrà augmentar en més de mig milió d’euros la recaptació municipal per l’IBI.

Tanmateix durant aquest any també s’ha constatat la baixa eficàcia de les ajudes al IBI a les rendes més baixes atès que més del 90% de la partida ha quedat sense adjudicar. Proposem intensificar la campanya de difusió institucional de les ajudes del IBI a les rendes més baixes.

IBI rústic

Aquest any patirem una situació anòmala a les quotes dels IBI rústic a causa del gran augment dels valors cadastrals de les edificacions rústiques indispensables per l’activitat agrària. Durant tot aquest any s’ha produït un fort augment dels valors cadastrals d’aquestes edificacions i encara no hem vist cap petició de bonificació que per aquests casos preveien les ordenances fiscals. Cal recordar que el termini per demanar aquestes bonificacions finalitzava el passat 31 de març i que era necessari aprovar-les en ple per majoria simple. Aquests fets posen en evidència la ineficàcia o la inexistència de la comunicació municipal per donar a conèixer aquestes bonificacions. Proposem compensar, en la mesura de les possibilitats legals, la forta càrrega impositiva que patiran les explotacions agràries aquest any per l’augment de l’IBI.

Taxa per a la utilització o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol en tot el domini públic municipal

Des de l’any 2016 el grup municipal del Comú de Lleida porta reclamant l’aplicació d’una taxa municipal per a la utilització o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de tot el domini públic municipal. Novament reclamem l’estudi i els informes tècnics de valoracions dels diferents elements que han de conformar les tarifes de la taxa per l’aprofitament del sòl públic, que fins ara se’ns han negat. És de vital importància augmentar els ingressos municipals per reequilibrar les finances municipals i l’aplicació d’aquesta taxa és una oportunitat única per poder fer-ho sense gravar les butxaques de les famílies o empreses locals del nostre municipi.

En RESUM els acords que plantegem a la Comissió d’Economia són:

  1. Aplicar, en base a l’article 72.4 de la llei d’hisendes locals, uns tipus diferencials als valors cadastrals no residencials segons la taula que s’adjunta al final

  2. Aplicar una rebaixa del 4% de l’IBI urbà a la resta de valors residencials i no residencials, amb un tipus del 0,904 per calcular les quotes de l’any 2019.

  3. Aplicar una rebaixa del 15% de l’IBI rústic amb un tipus del 0,696 per calcular les quotes de l’any 2019.

  4. Aplicar una bonificació del 95% a favor d’immobles corresponents a edificacions de naturalesa rústica indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, afectades pel procés de regularització cadastral per considerar-les d’especial interès.

  5. Ampliar fins al 50% la bonificació a les persones jubilades propietàries d’habitatges situats en sòl rústic en tota la zona de l’Horta de Lleida, que siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera, forestal o anàloga annexa a l’habitatge i que en l’actualitat estiguin jubilats o rebent una pensió per incapacitat, d’acord amb el previst a l’article 74.1 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

  6. Realitzar una intensa campanya de difusió institucional de les ajudes del IBI a les rendes més baixes i de les bonificacions de l’IBI de les edificacions agrícoles.

  7. Realitzar els estudis de valoració i taxació i els treballs necessaris per tal d’aplicar la taxa reguladora d’utilització o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de tot el domini públic municipal el més aviat possible.

    TAULA: Tipus diferencials als valors cadastrals no residencials:

Usos

Valor cadastral a partir del quals

s’aplica el tipus diferencial

Tipus diferencial aplicable

Magatzem i estacionament

52.992€

0,990

Oficines

220.800 €

1,218

Educatius

353.280 €

0,990

Industrial

406.272 €

1,218

Comercial

264.960 €

1,218

Esportiu

1.324.800 €

0,990

Solars i Terrenys sense Edificar

353.280 €

1,290

Sanitat i Beneficència

794.880 €

1,218

Turístic

1.501.440 €

1,218

Espectacles

1.766.400 €

1,218

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest