El Comú demana que la Paeria compleixi la llei i afronti la pobresa energètica que afecta més de 5.000 famílies a Lleida

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , .

Garantir els subministraments bàsics a les famílies en risc, obligar les empreses subministradores a concedir ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió o bé exigir a les companyies que abans de fer un tall parlin amb serveis socials si la persona es troba en risc d’exclusió residencial. Són algunes de les mesures que el Comú, en compliment del seu programa electoral, planteja en la proposta de resolució presentada a la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones. «Instem la Paeria a que doni compliment del nou marc legal i que actuí, de forma urgent i amb la reserva pressupostària que sigui necessària, per començar a pal·liar la situació que viuen més de 5.000 famílies de Lleida amb problemes greus de pobresa energètica que es faran encara més evidents en les properes setmanes, amb l’arribada del fred» ha valorat el regidor Sergi Talamonte.

Pobresa energètica Imatge de Nicolas de Camaret a Flickr

Imatge de Nicolas de Camaret a Flickr


Els ajuntaments, peces clau per pal·liar la pobresa energètica
A Lleida s’estima que unes 5.500 famílies no poden mantenir una temperatura adequada a les seves llars. Les solucions ja estan reglamentades, i cal celeritat màxima per aplicar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. Un instrument d’acció transversal perquè els ajuntaments puguin afrontar de forma efectiva i sense excuses legals l’emergència que ens ocupa en l’àmbit de la pobresa energètica, sumant-se a la tasca d’entitats com la Plataforma d’afectats per la hipoteca, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la pobresa energètica, entre altres. Com ens vam comprometre en el nostre programa i al pla de xoc (pàg 8) cap llar a Lleida ha de patir pobresa energètica, cap llar s’ha de quedar sense cobrir les despeses energètiques i d’aigua per a aconseguir un confort a casa.
El Comú proposa a la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones l’aplicació urgent de la Llei 24/2015, concretant, en el menor temps possible, un calendari d’accions i implicant les entitats per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’agrupació d’electors, recollint el treball fet per diferents entitats, considera d’urgent aplicació per part de la Paeria les següents mesures, aplicables a totes les famílies en risc d’exclusió residencial:
1. Garantir els subministraments bàsics.
2. Establir, com determina la llei, el preceptiu protocol de comunicació, obligatori, entre les companyies subministradores i els serveis socials, aplicable a qualsevol situació de tall de subministrament per impagament.
3. Establir convenis amb les empreses subministradores d’electricitat, gas i aigua per a que concedeixin ajuts a fons perdut als afectats o els apliquin descomptes.
4. Exigir a les companyies que abans de tallar el subministrament compleixin l’obligació de demanar als serveis socials si la persona es troba en risc d’exclusió residencial. En aquest cas, com estableix la llei, la Paeria ha d’exigir a les companyies que garanteixin els subministraments bàsics i que apliquin els ajuts necessaris per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.
5. Exigir a les companyies que informin, a les persones afectades i als serveis socials municipals, de qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei.
Pobresa energètica Imatge Lablascovegmenu

Imatge Lablascovegmenu


També cal que la Paeria estableixi un pla de reserva pressupostària i altres mesures per complementar l’aplicació de la llei 24/2015.
Plantegem a l’ajuntament de Lleida que, per complementar l’aplicació de la Llei 24/2015, reservi una partida en el pressupost de 2016 per a fer millores energètiques i auditories energètiques a les llars de les persones en risc d’exclusió social i disposar d’experts en la realització de tallers per fer front a la pobresa energètica.
Així mateix, cal organitzar una campanya d’informació ciutadana sobre l’aplicació de la Llei, sobre els drets dels consumidors i de com poden rebre suport dels serveis socials, i crear una oficina de pobresa energètica dins de l’organigrama de Serveis socials, encarregada de gestionar la partida pressupostària, formar a les persones que treballen a serveis socials, i organitzar tallers d’informació sobre factures i pobresa energètica, entre d’altres funcions.
Proposta de resolució sobre implantació ILP pobresa energètica (PDF)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest