El Comú demana que Paeria compleixi les recomanacions del Síndic i no posi traves a l’empadronament de cap persona

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

El Comú exigeix que totes les famílies de Lleida, incloent les que pateixen una situació d’habitatge irregular, siguin empadronades en l’habitatge corresponent, atenent les recomanacions del Síndic de Greuges de Lleida.
Per aquest motiu el Grup Municipal del Comú de Lleida ha presentat a la Comissió informativa de les polítiques de drets i serveis a les persones que se celebra avui una proposta de resolució que insta l’ajuntament a fer les recomanacions necessàries al personal de l’OMAC i als tècnics del departament d’estadística de la Paeria per tal d’admetre les sol·licituds d’empadronament que acreditin la identitat i el domicili de les persones residents al municipi de Lleida, siguin quins siguin els documents, informes judicials o policials o informes dels serveis socials del propi ajuntament que es presentin per acreditar aquests fets.

La proposta del Comú també insta a donar instruccions al personal de l’OMAC i als tècnics municipals del departament d’estadística perquè els registres en el padró municipal no tinguin en compte les situacions de sobreocupació, de controvèrsia jurídica o d’ocupació irregular dels habitatges o de qualsevol altra índole en el procediment d’empadronament, i que es limitin a verificar que efectivament la persona resideix en l’habitatge indicat per fer la inscripció en el padró municipal.

El grup municipal del Comú de Lleida posa de relleu la greu pèrdua de drets fonamentals que es deriven del no empadronament tant d’adults com d’infants i considera imprescindible que l’Ajuntament de Lleida compleixi la llei en matèria d’empadronament i, tal com recomana el Síndic de Greuges de Lleida, no posi obstacles a l’empadronament de persones i famílies sense recursos econòmics que resideixen re-allotjades al municipi de Lleida.

Ple Paeria 25 setembre 2015  (12)
Les recomanacions del Síndic de Greuges
Segons l’informe del Síndic de Greuges de Lleida de 16 de novembre de 2015 sobre l’empadronament d’habitants i en base a l’informe extraordinari del Síndic de Greuges de Catalunya, a les recomanacions de la Comissió Permanent del Consell d’empadronament i a multitud de referències legals i recomanacions de l’Institut Nacional d’Estadística, l’esmentat Síndic de Greuges de Lleida realitza les següents RECOMANACIONS:
1.- La inscripció al Padró no té caràcter de registre Jurídic ni la seva inscripció està sotmesa a qualificació, per aquest motiu entenem que l’actuació de la OMAC i dels gestors del Padró s’ha de limitar a la determinació de la identitat del sol·licitant i del seu domicili, sense entrar a valorar qüestions jurídiques sobre els títols o acreditacions que justifiquin el domicili altres qüestions que transcendeixin de la declaració d’aquest fets.
2. – El padró municipal d’habitants entès com a registre administratiu ha d’estar dotat de la màxima eficàcia -dotació de recursos i personal suficient- en el compliment de la seva funció d’acreditar la identitat i el domicili d’una persona en el municipi.
La inscripció al Padró no té caràcter de registre jurídic ni la seva inscripció està sotmesa a qualificació, per aquest motiu entenem que l’actuació de la OMAC i dels gestors del Padró s’ha de limitar a la determinació de la identitat del sol·licitant i del seu domicili, sense entrar a valorar qüestions jurídiques sobre els títols o acreditacions que justifiquin el domicili o altres qüestions que transcendeixin la declaració d’aquests fets.
Així doncs, l’OMAC hauria d’admetre a tràmit totes les sol·licituds formalitzades, sense perjudici que, en el seu cas es pugui denegar posteriorment l’empadronament, amb una resolució degudament motivada, sempre que:
-No queda acreditada la identitat del sol·licitant en els termes establerts per la normativa.
-No queda acreditat el domicili en el municipi.
Cal recordar que, en cas que el sol·licitant no assenyali un domicili concret o normalitzat, cal igualment admetre a tràmit la sol·licitud i preveure per part del Padró -i no del sol·licitant de l’alta- l’activació dels mecanismes alternatius regulats i previstos en la normativa per a efectuar aquesta verificació de la residència (policia local, informe dels serveis socials o d’altres possibles…).
(Font: Conclusions i recomanacions. Bones pràctiques, Síndic de Greuges. Lleida, 16 de novembre de 2015.)
 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest