El Comú denuncia al Seprona un possible delicte mediambiental a Lleida

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , , , .

L’agrupació d’electors del Comú demana al Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil que investigui si les actuacions que hem constatat són constitutives d’un presumpte delicte mediambiental amb possible afectació o risc per la salut de les persones i/o la qualitat del sòl i de les aigües. Si s’acredita això, el Comú farà valdre l’escrit presentat avui com denúncia formal perquè es procedeixi judicialment pels tràmits processals que corresponguin.

Tubs presumptament de fibrociment, una substància que conté amiant, amuntegats en un descampat d'accés públic

Tubs presumptament de fibrociment, una substància que conté amiant, amuntegats en un descampat d’accés públic


El Comú ha acreditat amb fotografies i vídeos uns fets greus que podrien ser constitutius d’un delicte mediambiental amb possible afectació o risc per a la salut de les persones i/o la qualitat del sòl i de les aigües i els ha posat en coneixement de les autoritats de conformitat amb la Llei d’enjudiciament criminal.
Durant la setmana passada vam veure canonades que podrien ser de fibrociment, un material similar a la uralita, que també pot contenir amiant, una substància cancerígena, a l’exterior de dependències de la Brigada Municipal de Lleida. Aquestes canonades estaven apilades sense l’adequat confinament, necessari en contenir amiant, i a l’abast de qualsevol persona, i presentaven trencaments, despreniments i signes evidents d’haver estat serrades, amb el consegüent perill de dispersió de fibres d’aquesta substància, altament cancerígena.
Tenim sospites fundades, i volem que s’investiguin, que el personal de la brigada municipal ha manipulat aquestes canonades sense l’adequada protecció i sense conèixer ni seguir els protocols de descontaminació que estableix la legislació sobre seguretat i riscos laborals en casos de substàncies altament cancerígenes.
Igualment, tenim la sospita que aquestes canonades podrien provenir de la reparació o substitució de canonades de fibrociment que encara avui dia formen part de la xarxa de proveïment d’aigua potable de la ciutat de Lleida.
Com és sabut, els treballs de reparació, manteniment i substitució de canonades de la xarxa d’aigua potable i de sanejament de la ciutat de Lleida estan encomanats a la companyia Aqualia mitjançant licitació i cessió del servei. Per tant, si es confirmen els fets, es constataria que no s’estan respectant els protocols de manipulació, retirada i confinament d’aquests residus altament tòxics.

En definitiva, el Comú té fundades sospites que no s’estarien seguint els protocols de seguretat que marca la llei en les intervencions de reparació i substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua potable a la ciutat de Lleida, amb el consegüent risc, si així es demostra, tant per als treballadors com per a la salut pública.
En l’escrit presentat al SEPRONA el Comú sol·licita que s’admeti i, en conseqüència, es procedeixi a la investigació dels fets descrits per si les actuacions de l’empresa Aqualia poguessin ser constitutives d’un presumpte delicte mediambiental amb possible afectació o risc per la salut de les persones i/o la qualitat del sòl i de les aigües. I, si s’escau, d’acreditar això, es faci valer el present escrit com denúncia formal i es procedeixi judicialment pels tràmits processals que corresponguin.
IMG_7713

També hem localitzat altres tubs, presumptament de fibrociment, tirats enmig del prat del costat de la brigada municipal


 
IMG_7699

El detall permet veure l’aspecte dels tubs localitzats, propi de les canalitzacions fetes amb fibrociment


 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest