Presentem a la Comissió Especial el recull d’incompliments de la Llei de Transparència, sense que la Paeria mogui fitxa

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

En la Comissió de Transparència celebrada aquest divendres el Comú ha posat en coneixement dels altres grups municipals els incompliments que ha detectat en la Llei catalana de Transparència, sense haver aconseguit que l’equip de govern respongui quines mesures tenen previstes per complir la Llei. L’únic comentari de la primera tinent d’alcalde Montse Mínguez ha estat per treure valor al fet que l’estudi l’hagin fet ciutadans i ciutadanes i no cap empresa auditora. L’agrupació d’electors creu necessari poder consensuar amb tots els grups un pla de millora que ens porti a complir íntegrament la llei i per facilitar l’accés a la informació del conjunt de la ciutadania.

Comissió Transparència celebrada el 15 d'abril

Comissió de la transparència celebrada el 15 d’abril


En l’informe de transparència del Comú que avui hem portat a la Comissió, insistim en que s’està vulnerant el cartipàs de la Paeria en molts aspectes, com per exemple saltant-se l’obligació de publicar mensualment les retribucions i dietes dels càrrecs electes i eventuals. Altres conclusions són:

  • Ens han faltat mapes: hi ha bastanta informació publicada, però costa molt de trobar-la i mai no pots acabar de tenir la certesa d’haver-ho trobat tot. La informació sobre l’activitat de l’ajuntament està dispersa entre moltes webs.
  • No queda clara tota l’estructura d’organismes autònoms, fundacions o altres organismes descentralitzats.
  • Hi ha força informació pressupostària, no sempre fàcil de trobar, no sempre actualitzada, no sempre amb el detall requerit i amb alguna absència significativa.
  • En molts temes, la informació més fàcil de trobar sol ser informació de síntesi, amb to positiu, que anuncia iniciatives de l’ajuntament, plans… En altres casos, en canvi, es passa directament a informació abundant, tècnica, amb documents llargs i detallats de difícil interpretació per a la població. Els formats no són sempre reutilitzables.
  • Falta informació rellevant, especialment la relacionada amb la contractació pública i la gestió dels serveis públics. No hi ha els contractes per a la prestació externalitzada dels serveis públics bàsics, i tampoc dels contractes menors. No hi ha seguiment del compliment d’aquests contractes, ni de les condicions per als usuaris o de les assumides pels prestadors. Tampoc no hi ha la informació requerida sobre retribucions dels alts càrrecs d’aquelles companyies o entitats que tinguin facturacions altes amb l’Ajuntament, de la mateixa manera que tampoc no és complerta la informació sobre retribucions dels alts càrrecs del propi ajuntament i organismes dependents. Igualment, l’Ajuntament tampoc no explica quants diners es gasta i com per a les seves campanyes de publicitat institucional.
  • L’ajuntament no avalua la gestió: una de les grans mancances detectades té a veure amb tots aquells ítems informatius que la llei requereix per avaluar i controlar l’acció municipal.

El Comú també ha compartit amb els altres grups algunes bones pràctiques de les que podríem aprendre per millorar la transparència de la nostra Paeria:

Informe complert transparència

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest