El Comú impulsa una moció per evitar que pugi la tarifa de l’aigua per silenci administratiu, com al 2013

Posted on Posted in Notícies and tagged , .

Amb la voluntat de cercar el màxim consens entre tots els grups municipals, i en defensa de la transparència i de l’interès públic, el Comú de Lleida impulsa una moció per al proper ple per evitar que es torni a aprova una pujada de les tarifes de l’aigua per silenci administratiu, com va passar al novembre de 2013.
El 18 de novembre del 2016 la companyia Aigües de Lleida (FCC Aqualia, SA) va demanar la modificació de tarifes amb la introducció d’un nou tram fix en concepte d’infraestructures hidràuliques. El ple no es va pronunciar sobre aquesta pujada ja que l’alcalde no ho va fer constar a l’ordre del dia, fet que va obrir la via administrativa perquè la companyia pogués sol·licitar pel seu compte la modificació de les tarifes a la Comissió Catalana de Preus, al·legant silenci administratiu positiu per part de la corporació local.

Imatge de Luis a Flickr


Una moció que aposta pel debat obert i la defensa de l’interés públic
Per evitar que els ciutadans es trobin amb una pujada de l’aigua que ni tant sols s’ha debatut en el ple, el Comú proposa en la moció denegar expressament la sol·licitud de modificació de tarifes de servei de subministrament d’aigua i clavegueram presentada per la companyia el passat mes de novembre. Els altres acords de la moció estableixen la redacció d’un informe de denegació (segons decret 149/1988 de 28 d’abril sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats), comunicar els acords a la Comissió Catalana de Preus, instar a la Generalitat de Catalunya a derogar el decret 149/1988 de 28 d’abril sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats i a establir un procediment on sigui necessari una autorització o aprovació expressa de les corporacions i ens locals per autoritzar la modificació de preus dels serveis públics bàsics.
Nova mostra d’opacitat
Una vegada més l’equip de govern escull el camí de l’opacitat, sense debat públic, per aconseguir els seus objectius. Ja es va evidenciar aquest secretisme el passat mes de novembre, quan no va fer arribar l’expedient sobre el preu de l’aigua als altres grups incomplint l’obligació de fer-ho amb un mínim d’antelació de 48 hores.
El Comú s’oposa a cap pujada d’un bé públic de primera necessitat com és l’aigua, recorda a l’equip de govern que el 9% de les famílies de Lleida tenen problemes greus per pagar els subministres bàsics i posa de manifest que el fet que des de 2013 no hi hagi hagut variació en la taxa de l’IPC encara fa més inexplicable qualsevol increment de preus.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest