El Comú preguntarà pels pisos que han lliurat els bancs i sobre l’impagament de taxes per part de distribuïdores

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .

L’equip de govern ha tornat a incomplir, com en els anteriors 4 plens de la legislatura, l’obligació de fer públics els decrets 48 hores després de la seua signatura, impedint així als grups municipals exercir com cal la tasca de fiscalització de l’acció de govern. Després de repassar, en tot just 4 dies hàbils, els 707 decrets d’alcaldia que van al ple de desembre, el Comú formula a l’equip de govern 16 preguntes, esperant que aquest cop l’equip de govern eviti l’ambigüitat mostrada en les darreres respostes de decrets. Per facilitar la consulta dels decrets als ciutadans i també als mitjans de comunicació, el Comú farà un prec al Ple perquè l’ajuntament de Lleida publiqui mensualment els decrets d’alcaldia al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal
El Comú farà 16 preguntes de Decrets al Ple de Desembre entre les quals aquestes cinc seran orals:
Decret 8301. Vist que durant 2015 hi ha nombrosos decrets que fan referència a les mercantils CaixaBank, Sevihabitat o Buildingcenter SAU. Vist que Buildingcenter SAU fa cas omís de diferents decrets. Vist que continua l’emergència habitacional a la ciutat. Preguntem:

  1. Quin és el número de pisos que han lliurat a l’Ajuntament de Lleida les mercantils CaixaBank, Servihabitat o Buildincenter SAU?
  2. Quantes vegades ha hagut d’exercitar l’execució subsidiària l’Ajuntament de Lleida en algun habitatge o solar propietat de les citades mercantils durant 2015?
  3. Per què l’ajuntament continua signant convenis de patrocini cultural amb CaixaBank si aquesta mercantil segueix sense donar compliment a decrets de la Paeria?

Decrets 7924 i 7925. Després que el Comú hagi demanat una modificació de les taxes perquè les distribuïdores paguin més per l’ús de sol públic constatem en aquests decrets que la Paeria deixa de cobrar, com a mínim des de 2011, la taxa d’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de terrenys d’usos públics. Veiem amb alegria que l’ajuntament hagi ordenat una inspecció tributària de l’actual taxa a moltes companyies que fa anys que no paguen, si és que han pagat alguna vegada. En aquest sentit, sobre l’impagament de la taxa d’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de terrenys d’usos públics des del 2011 per part de les companyies distribuïdores, des del Comú creiem necessari aclarir
4. quin és el número d’expedients oberts i l’import liquidat en referència a les propostes de la Inspecció de Tributs?
5. Decret 7774. Quina quantitat ha pagat, o està previst que pagui, la mercantil MERCADONA SA per 52,10 metres lineals de reserva d’estacionament davant del supermercat d’aquesta cadena situat prop de la rotonda de l’Arnau de Vilanova?

Respassant els 707 decrets d'alcaldia per al ple de desembre

Repassant els 707 decrets d’alcaldia per al ple de desembre

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest