El Comú proposa estalviar més 600.000 euros limitant les retribucions de regidors i eventuals

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , .

La proposta de cartipàs del Comú defineix una reducció del salari màxim per a tots els càrrecs que suposarà un estalvi en retribucions d’uns 605.000 euros: 163.000 en càrrecs electes i 442.000 en eventuals. Ens sembla insuficient congelar retribucions i volem anar més enllà, ja que els salaris actuals són, en molts casos, del tot desproporcionats. Treballem amb la resta de grups per anular els acords sobre la dissolució de l’EMU per poder estudiar el tema com mereix i per fer-ho amb tots els grups presents a l’actual Paeria
També treballem per reduir substancialment la quantitat màxima d’eventuals per grup municipal per a que es reparteixin ponderadament. En la proposta del Comú, alcaldia només mantindria 2 dels 7 eventuals que ara té, d’acord amb la proposta de redistribució de competències per aconseguir un ajuntament que treballi de forma més col·legiada.
L’assemblea de l’agrupació d’electors ha aprovat la proposta treballada per la comissió de cartipàs, una proposta que els regidors electes del Comú defensen aquests dies en les diferents trobades amb totes les forces de la Paeria.
En pro d’un treball més horitzontal, el Comú planteja que l’alcalde delegui totes les funcions que no li són atribuïdes en exclusiva per llei a la Junta de Govern i aquesta sigui oberta a la resta de grups municipals, un element que pot ser fonamental per cercar el treball per consens i els acords.
Defensem un funcionament del Ple amb mecanismes que permetin evitar els bloquejos en la presa de decisions, l’atorgament de torns de paraula o les intervencions de l’alcalde. Entenem que en la Paeria més diversa de la història serà positiu fugir d’un ple presidencialista i fer què la figura de l’alcalde es cenyeixi exclusivament a les atribucions que li són conferides per llei.

Assemblea Comú 10 juny

Assemblea Comú 10 juny


Marxa enrere en la dissolució de la EMU
Hi ha un consens generalitzat entre els grups de l’oposició per anular els acords sobre la dissolució de l’EMU per deixar sense efecte un acord pres en el seu dia per només 3 forces i de forma precipitada. Volem estudiar-ho a fons tots els grups presents a l’actual Paeria, com entenem que requereix un tema tant transcendent i amb aquestes implicacions econòmiques.
S’estudia que no estiguin adscrites a alcaldia la Fundació la Llotja, el turó de la seu Vella, les polítiques de comunicació institucional, la contractació i el servei de concessions i, si s’escau, la Guàrdia Urbana.
També és important el consens que hi ha entre les diferents forces al consistori sobre la creació d’un nou òrgan: el Consell Social de ciutat. Vetllarà per cercar el consens en els grans temes de ciutat i es reunirà cada tres mesos. És un ens orgànic integrat pels 27 regidors i diferents representants de la societat civil escollits per consens.
Eliminació de privilegis polítics
En línia amb el nostre codi ètic i marc organitzatiu, apostem per una supressió dels privilegis polítics. El Comú defensa un cartipàs on s’estableix l’eliminació de les places de pàrquing gratuïtes per a regidors i altre personal (actualment al voltant de mig centenar de places), la restricció del vehicle oficial només per a usos molt concrets i només per a la figura de l’alcalde, i l’eliminació del servei d’escorta per a l’alcalde.
Els complements per assistències dels quals es beneficien els regidors sense sou, passarien a ser fixes, establint un límit raonable. Hi haurà adscripció d’eventuals als grups municipals (de forma ponderada) per dotar-los de capacitat de treball amb una limitació salarial bruta fixada en 24.000 euros anuals.
Els regidors del Comú assumeixen el treball en dedicació exclusiva per a servir a la ciutadania, sense cap altra feina durant aquests 4 anys. Es preveu que hi haurà una dedicació exclusiva de l’ajuntament per a un regidor i dues dedicacions parcials per a l’altre regidor (una de la Paeria i l’altra del Consell Comarcal del Segrià). El representant al Consell tan sols pot ser un dels dos regidors, i mai ho pot ser tenint un altra dedicació exclusiva. Independentment del sou que estableixi el cartipàs, els regidors del Comú mai cobraran més de 25.000 euros anuals, que és el llindar màxim que estableix el Codi Ètic del Comú que han signat. Si el cartipàs estableix una remuneració més elevada, l’assemblea donarà la destinació que consideri més adequada a aquesta quantitat.
Assemblea Comú 10 de juny

Assemblea Comú 10 de juny


Nova estructura de comissions
Segons la proposta del Comú, dins la Comissió informativa de gestió dels recursos, la seguretat i organització municipal es constituirà una Comissió especial de transparència, que assumirà les tasques pròpies d’una comissió especial de comptes a més de realitzar una auditoria exhaustiva dels comptes municipals, i de fiscalització efectiva dels comptes municipals, amb especial atenció al deute i als serveis públics, concessions i contractació. Aquesta comissió la presidiran els diferents grups municipals de manera rotatòria.
També es crearà una Comissió informativa de les polítiques de serveis socials, drets i serveis a les persones i la participació, de la qual penja una comissió especial de emergències socials. Tindrà la tasca d’impulsar les iniciatives i actuacions necessàries sobre dret a l’habitatge i casos de desnonaments, pobresa extrema, pobresa i malnutrició infantil, risc d’exclusió social i pobresa energètica.
La Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat, encarregada de planificar i coordinar la gestió de l’habitat urbà i rural, així com les polítiques de promoció i projecció exterior de la ciutat i del foment de l’ocupació i l’emprenedoria.
El termini per a les convocatòries dels Plens i de les Juntes de Govern s’amplia i es faran amb 5 dies d’antelació perquè la informació pugui arribar a temps a la població o per facilitar el treball als mitjans de comunicació i als grups municipals.
Malgrat que no sembla que la proposta compti amb un suport majoritari, apostem per estudiar la viabilitat de traslladar els plens a la tarda, cercant major assistència i participació ciutadana. Insistim en la necessitat que la Paeria n’assumeixi l’enregistrament en vídeo i l’emissió en temps real.
S’obre la possibilitat a que la ciutadania intervingui directament al ple, presentant petició per escrit abans de la junta de portaveus. La proposta és temporal, mentre no es modifiqui l’ordenança de participació ciutadana.
Assemblea Comú 10 de juny

Assemblea Comú 10 de juny


Durant les reunions mantingudes amb treballadors de la Paeria s’ha fet arribar el suggeriment de crear una àrea o regidoria amb capacitat executiva real que implementi programes transversals que afecten a totes les regidories i que ara no existeix. Estudiarem la proposta i la fórmula d’encabir-la en el cartipàs.
Així mateix, el Comú continuarà defensant que entre els mecanismes de presa d’acords que es contemplen al cartipàs s’hi incloguin les consultes vinculants a la ciutadania per a aprovar despeses importants i de llarg termini. També seguim impulsant les assemblees de barri, que volem que tinguin potestat per incidir en les inversions municipals de més importància i en les decisions que afectin el barri.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest