El Comú proposa que la deixalleria incorpori un centre on persones en reinserció laboral reaprofitin objectes per reduir residus

Posted on Posted in Notícies, Paeria.

El Comú de Lleida aposta per posar en funcionament a la deixalleria de Lleida un centre de reaprofitament de recursos (CRR) per la reutilització de tots aquells objectes -mobles, aparells,…- que puguin ser reparats per allargar-ne la vida útil. Aquest centre estarà gestionat públicament, i funcionarà a través d’un projecte de reinserció laboral de persones en risc d’exclusió. Permetrà reduir dràsticament la generació de residus, alhora que es generen ingressos per la venda d’alguns dels objectes reparats. Els usuaris que dipositin a la deixalleria objectes que no necessiten o no els funcionen rebran punts que podran bescanviar per altres objectes a la botiga del CRR.
El Comú fa aquesta proposta al ple de demà, on se sotmet a votació l’aprovació del projecte bàsic per a la implantació d’una nova deixalleria per al tractament de residus municipals de Lleida en un solar municipal de la carretera nacional N-240. El Comú també proposa la incorporació de les energies renovables en la deixalleria.
Per què no es poden agafar coses de les deixalleries de Lleida?
Un 19% de les deixalleries catalanes sí que fan accions per facilitar la reutilització (revista Opcions número 49, pàg 29) i l’administració catalana està treballant per potenciar-ho. Diverses de les coses que algú ha portat a la deixalleria considerant-les un “residu” podrien ser aprofitades com a “objecte” per d’altres persones, revertint així la situació crítica que vivim de malbaratament de recursos naturals. A més a més, les desigualtats socials no paren d’extremar-se.
Les deixalleries com a centres de reutilització de productes
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va editar una guia d’implantació i gestió de les deixalleries en què les anima a facilitar la reutilització.
El model de deixalleria ha anat variant durant els últims anys. Les funcions inicials de punt de recepció i emmagatzematge de residus s’han complementat, moltes vegades, amb tasques de recuperació i reutilització dels residus a la mateixa instal·lació. La Norma tècnica sobre deixalleries presenta les operacions de reutilització i recuperació a les deixalleries com una possibilitat de millorar la gestió dels residus que es fa en aquestes instal·lacions.
• Grau de recuperació: els operaris poden separar els materials en bon estat de la resta de residus i emmagatzemar-los, i també poden fer tasques de reparació (arreglar o netejar mobles, per exemple). En tots dos casos, la deixalleria ha de disposar d’un magatzem per guardar els objectes recuperables i, en el segon cas, ha de disposar, a més a més, d’un taller de reparació amb les eines necessàries i el personal qualificat.
• Destinació dels materials: hi ha diverses maneres de reintroduir els objectes recuperats als circuits de materials. Una opció és posar a la venda aquests materials a baix preu, ja sigui habilitant una botiga de segona mà a la mateixa deixalleria o en espais annexos, o establint acords amb botigues externes.
Una altra possibilitat és canalitzar els materials recuperats a través dels serveis socials municipals, que poden fer una base de dades on s’encreuin les demandes de materials de les persones especialment necessitades de la zona amb les ofertes de materials de la deixalleria. Això permet lliurar només els objectes que es necessiten i, per tant, es minimitzen episodis posteriors d’abandonament d’aquests materials.
• Condicions per a la reutilització: s’ha de disposar d’un espai cobert per a l’emmagatzematge dels materials recuperats, amb les eines i l’equipament necessaris, especialment si es fan tasques de reparació. La reutilització de materials de la deixalleria comporta avantatges socials i ambientals importants. Respecte al balanç econòmic, en general no implica un recàrrec excessiu, perquè són operacions que no requereixen molt temps ni gaire personal extra, i poden implicar un ingrés que pot ajudar a recuperar totalment o parcialment aquests costos.
I tanmateix, la gran majoria de deixalleries catalanes (un 81%) no fan res que faciliti la reutilització, i per tant no ens eduquen sobre la importància que té. Algunes sí que reutilitzen, en destaquem 3 casos:

  1. Tàrrega, amb una botiga on arriben objectes procedents de la deixalleria, del buidatge de pisos i de persones que
    els hi porten expressament, i cada vegada rep més clients. Té una nau annexa de 1.200 m2 per posar-hi els objectes que poden reutilitzar-se o reparar-se, i posteriorment es posen a la venda a la botiga de productes de segona mà. Va obrir l’abril del 2013, i hi treballen persones que estaven en risc d’exclusió.
  2. Valls: Projecte Mobles Solidaris Impulsat per l’Ajuntament i amb la col·laboració de Càritas i Creu Roja, facilita per mitjà de la deixalleria la reutilització de mobles i altres objectes per part de persones necessitades, generant així alhora un benefici social, ambiental i econòmic. En poc més de tres anys s’han reaprofitat vora de 600 objectes.
  3. Sant Cugat: aquí la reutilització dels RAEE 7 és directa: els usuaris se’n poden endur tres l’any. Estan gestant un gran espai-botiga on els usuaris bescanviaran els objectes reutilitzables per punts, i se’n podran emportar d’altres amb els punts acumulats. També hi haurà un magatzem de materials per fer manualitats que s’oferirà a les escoles i artistes locals.

Botiga de la deixalleria de Tàrrega.  Foto: Jordi Giribet.


L’Agència de Residus estima que entre els mercats d’intercanvi i segona mà, les webs d’intercanvi, les entitats socials i les deixalleries, explotant el seu potencial de reutilització i preparació per a la reutilització en les condicions actuals, es podrien reusar 31.718 tones de productes l’any, xifra que representaria un 0’85% dels residus municipals que es generen, o un 8% del total recollit a les deixalleries durant l’any 2012. L’ARC com la Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable asseguren que hi ha un gran potencial de millora, ja que gairebé el 60% dels voluminosos i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits a les deixalleries són potencialment reutilitzables. A més a més, les iniciatives existents demostren que, malgrat que a nivell econòmic suposa una nova inversió, de moment s’estan trobant maneres molt viables per potenciar la reutilització i la preparació per a la reutilització, convertint aquestes instal·lacions, socialment molt utilitzades, en canals molt positius per a la sensibilització de la ciutadania envers una millor gestió dels residus i dels recursos.
Energies renovables a la deixalleria
La deixalleria és un equipament idoni per a la incorporació de les energies renovables, perquè, a part de l’impacte positiu d’aquestes energies a la mateixa deixalleria, també pot tenir una funció de sensibilització entre la ciutadania. L’aprofitament de fonts d’energia renovable pot anar destinada al consum del mateix equipament o bé a la producció d’electricitat per al seu subministrament a la xarxa elèctrica. Bàsicament, les dues principals possibilitats són, respectivament, l’energia solar tèrmica i
l’energia solar fotovoltaica.