El Comú proposa que l’EMU assumeixi la supervisió dels serveis públics externalitzats i pugui emprendre processos de remunicipalització

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

El Comú de Lleida ha presentat en la Junta General de l’EMU una proposta per a dotar de major utilitat social aquest organisme, que incorporaria entre les seues funcions la de supervisar el compliment de plecs en tots els Serveis Públics externalitzats i poder emprendre processos de remunicipalització que obrin les portes a subrogar els treballadors de les concessionàries de manera que puguin mantenir les condicions laborals.

De l’EMU a l’EMSU, canvis perquè tingui major utilitat pública

La proposta del Comú passa per la modificació dels Estatuts de l’EMU que passaria a ser Empresa Municipal de Serveis i Urbanisme (EMSU) i que -sense deixar de banda els seus objectius actuals- incorporaria la gestió dels serveis públics de titularitat municipal que l’ajuntament no presti directament. L’EMSU també s’encarregaria de la realització d’estudis econòmics, jurídics i tècnics per gestionar i millorar els serveis públics així com la redacció de projectes de recuperació de la gestió del cicle de l’aigua i similars, sense més limitacions que les imposades per la Junta General.

La proposta del Comú també estableix que es manté un control polític ja que correspon a la Junta General la decisió del model de gestió dels serveis públics de titularitat municipal que l’ajuntament de Lleida no presti directament. Al Consell d’Administració li pertocarà el seguiment exhaustiu del compliment dels plecs de condicions de les concessions, com la de llum, busos, parquímetre, radars o aigua, entre d’altres. El Consell també vetllarà, en cas d’incompliments, per portar a terme les penalitzacions estipulades. També serà potestat seua la de proposar a la Junta General la rescissió de contractes de serveis públics municipals per criteris econòmics, tècnics, d’eficiència o mala praxi laboral, fiscal o mercantil de l’adjudicatari o del subcontractista.

Tots aquests canvis comporten una gestió empresarial beneficiosa en tant que hi ha l’obligació de retre comptes, augmentant el control i l’eficiència. Amb la supervisió per part de l’EMSU es podran evitar situacions d’opacitat i incompliment de plecs com les que el Comú de Lleida ha denunciat en concessions com la de radars o la de l’aigua, entre d’altres, que han acabat dilapidant diner públic.

Pel que fa als drets laborals, convé remarcar que, segons la proposta del Comú, els treballadors que siguin subrogats per l’EMSU en finalitzar els contractes vigents, mantindran la seva antiguitat i condicions laborals.

En la proposta del Comú, l’EMU mantindria la seua funció en l’àmbit de l’urbanisme i la construcció, així com en les polítiques municipals d’habitatge, que apostem que tinguin un gran impuls que permeti, en col·laboració amb totes les administracions, atendre l’actual emergència habitacional.

El Comú ha expressat durant aquest mandat la voluntat de tancar l’EMU, una proposta que ha estat inviable ateses les majories al ple. Davant la continuïtat d’aquest organisme, per responsabilitat fem aquesta proposta que ha de fer viable l’EMU i ha de permetre eixugar el seu deute, esperant que tots els grups municipals se sumin a la voluntat que aquest organisme municipal giri el timó i treballi des de l’eficiència per al bé comú.

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest