El Comú proposa reservar un 30% de les noves promocions privades a habitatges de titularitat pública i de protecció oficial, que suposarien uns 200 habitatges per any

Posted on Posted in Comú de Lleida, Comuns, Notícies, Paeria.

Davant la situació d’emergència habitacional que vivim el Comú de Lleida proposa al Ple una moció amb mesures perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions sigui protegit. Aquesta mesura suposaria entre 150 i 200 habitatges assequibles cada any a Lleida. Les urgències socials que es deriven de l’execució de desnonaments i de les dificultats de molts veïns i veïnes per poder pagar el lloguer fan necessari activar tots els mecanismes possibles per ampliar el parc d’habitatge assequible.

La mesura, aplicada ja a BCN, es desenvoluparà d’acord amb la Llei d’habitatge i té com a referència els exemples de París i Nova York, on ja apliquen normatives semblants, que, des de la col·laboració i la corresponsabilitat amb el sector privat, han permès ampliar el parc d’habitatge assequible.

Un pas determinant per revertir el procés que ha normalitzat l’especulació immobiliària

Lleida pateix una nova bombolla immobiliària que ha incrementat els preus, tant de compra com de lloguer fins a nivells de 2007.  Hi ha determinats sectors econòmics que pretenen que l’habitatge deixi de ser un dret social per convertir-lo en objecte d’especulació financera.

L’accés a un habitatge digne és una emergència social, adobada per l’execució continuada de desnonaments i les dificultats per pagar el lloguer, mentre es mantenen molts habitatges buits en mans de grans tenidors. Tot això fa necessari -també des de l’àmbit municipal- activar tots els mecanismes possibles per garantir el dret a un habitatge digne i en concret, per ampliar el parc públic d’habitatge. Tot i que les principals competències en habitatge són estatals i autonòmiques, des dels ajuntaments també es poden fer polítiques actives com han demostrat els governs de Barcelona, Badalona, Terrassa, Sabadell, St Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada i Reixac.

Davant la proposta aprovada a Barcelona de reservar un 30% de les noves promocions privades a habitatges de titularitat pública i de protecció oficial, proposem l’aplicació de la mesura a Lleida mitjançant la modificació del Pla General i d’altres mesures per a establir l’obligació de destinar el 30% del sostre dels edificis sotmesos a rehabilitació integral i de nova construcció a habitatges amb protecció oficial.

Proposem, via moció, al Ple de l’Ajuntament els següents ACORDS:

  • L’Ajuntament de Lleida portarà a terme les accions necessàries perquè a tot nou edifici d’immobles residencials construït en sòl urbà consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral, hagin de realitzar una reserva d’almenys el 30% del seu sostre per habitatge de protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També instar a establir les vies necessàries perquè l’Administració Municipal pugui participar en la seva gestió així com entitats del tercer sector.
  • Establir excepcions quan la propietat és de persones físiques que acreditin la necessitat d’ús propi de l’habitatge.
  • Cercar edificis i solars privats que estiguin en desús i valorar la seva compra o expropiació en funció de les disponibilitats pressupostàries, per destinar-los a ús residencial, per tal d’ampliar el parc públic i social d’habitatge de lloguer
  • Treballar perquè la Generalitat delegui, amb recursos, les tasques d’inspecció i control de l’impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora.
  • Instar el Congrés i el Senat a accelerar l’aprovació de la Proposició de Llei d’Emergència Habitacional en famílies vulnerables per ampliar el termini mínim de lloguer a cinc anys i regular el preu del lloguer; que es reallotgi temporalment a famílies en emergència en pisos buits de la banca i combatre la pobresa energètica, i instar-los també a anular la suspensió de la Llei de l’Habitatge 24/2015, procedent d’una ILP amb gran consens social.
  • Instar l’equip de govern a establir un espai de diàleg i construcció on participin des de serveis socials, urbanisme, participació, associacions veïnals, sindicats, entitats del 3r sector i partits polítics, que pugui esdevenir un Consell Municipal de l’Habitatge.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest