El Comú proposa un protocol únic d’actuació contra l’assetjament laboral a l’Ajuntament de Lleida

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

El Comú de Lleida proposarà a la Comissió Informativa per les polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització municipal la realització d’un Protocol per la Prevenció i l’actuació en cas d’Assetjament laboral a l’Ajuntament de Lleida per ampliar la protecció als treballadors i treballadores de l’Ajuntament mitjançant un instrument bàsic en l’abordatge dels casos d’assetjament laboral, per lluitar contra el mobbing i contra tot tipus d’assetjament als funcionaris i treballadors laborals de l’ajuntament.

La proposta de resolució de l’agrupació d’electors formula el treball a fer per la prevenció, aposta per la màxima protecció a la persona assetjada i recorre a un grup de referència que gestioni el procediment. El protocol explica quins són els comportaments considerats com assetjament dins de les diferents tipologies, especifica les característiques del procés en cas d’assetjament, les vies de resolució i resposta i les accions correctores i sancions, a més de prohibir explícitament l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, tractant-se com una greu infracció disciplinària.
Des del Comú apostem per donar a conèixer aquest protocol a tot el personal municipal perquè puguin saber els seus drets, a més de fer-lo públic al web de l’Ajuntament al costat d’un formulari de denúncia el màxim d’accessible. Pensem que l’aprovació d’aquest protocol representaria una mostra del compromís de l’administració municipal per garantir els drets de les persones que hi treballen.
Necessitat d’un protocol més ampli
El Comú ha fet esmenes al Protocol per a la prevenció, la detecció i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual que es va presentar al ple de desembre i que està pendent d’aprovació. Però considerem necessari anar més enllà i per això apostem perquè el govern treballi per la prevenció, detecció i resolució de l’Assetjament en totes les seves variants, incloent el mobbing o assetjament moral, com hem recollit en la nostra proposta.
Entre els drets que les persones tenim com a integrants de la societat hi ha el dret a que sigui respectada la dignitat personal, el dret al treball i a la promoció i el dret la intimitat. L’assetjament vulnera aquests drets i és una conducta contrària als mínims ètics, socialment i legalment establerts.
L’assetjament no es pot consentir en cap de les seves variants, malgrat que el govern només contempla una d’aquestes tipologies en el moment que tan sols presenta un eix d’actuació en una sola branca de l’assetjament laboral. El Comú espera sigui presa en consideració la proposta presentada i d’aquesta manera, sigui ampliat el protocol d’actuació en cas d’assetjament laboral en les variants que aquest contempla: assetjament, discriminatori, sexual, per raó de sexe i moral.
Proposta de protocol únic d’assetjament laboral

HollyEmma (imatge a Flickr)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest