El Comú proposa una bateria de millores al contracte de manteniment dels edificis municipals per fer-lo més sostenible

Posted on Posted in Notícies.

El Comú de Lleida ha registrat un conjunt d’esmenes tècniques per millorar el contracte dels serveis de manteniment i neteja dels edificis municipals. Malgrat que vam demanar que la votació s’ajornés al ple de març per tenir més temps per aconseguir el millor contracte per la ciutat, finalment l’expedient es votarà al ple de febrer. Les esmenes que aporta el Comú proposen una major concreció en els objectius de millora de la gestió energètica i d’augment de l’estalvi energètic i d’aigua, tal i com proposa el PAES de la Ciutat de Lleida. Amb aquest objectiu es vol establir l’obligació de l’empresa adjudicatària d’aconseguir un estalvi energètic i d’aigua del 16% durant el període de contracte, amb bonificacions si l’estalvi va més enllà i amb una penalització equivalent al 5% del consum energètic dels 50 edificis més consumidors si no s’assoleix l’estalvi mínim.
La proposta del Comú estableix també l’obligació de l’empresa concessionària d’instal·lar els equips de mesurament de consum (electricitat, gas i aigua) necessaris, per permetre la monitorització, hora a hora, de tots els edificis, de la mesura disgregada i el confort interior, per aquells edificis que superin el consum mig. I amb tele-actuació i control del confort interior per els 10 edificis de major consum energètic.
L’aposta per programari de codi lliure i amb titularitat de la Paeria és un altra de les propostes del Comú en els plecs, on també es propugnen millores en la gestió de les factures de consums, que permetin calcular el comportament energètic dels edificis, comparar els seus patrons històrics i poder detectar comportaments de consum anòmals.
Finalment el Comú també proposa realitzar informes energètics mensuals amb els consums i estalvis aconseguits en cada edifici, així com de les actuacions d’eficiència energètica realitzades, i fer-ne una versió anual per presentar el càlcul d’estalvis i resultats a l’Ajuntament de Lleida.
IMG_20160131_105123
Esmenes al plec administratiu i esmena a la totalitat

A banda de les esmenes tècniques, el Comú també aporta esmenes al plec administratiu. Com ha recordat el regidor Carlos González “entre altres motius perquè ens oposem a que inclogui fins a un 60% de subcontractació i perquè ens sembla que va contra els interessos de la ciutat la proposta que l’alcalde o la junta de govern escullin a dit el comitè d’experts que valorarà el 60% de la puntuació del contracte”. L’agrupació d’electors també proposa que el contracte sigui d’un màxim de 4 anys, incloses les pròrrogues.
Finalment, l’Agrupació d’Electors fa una esmena a la totalitat, on proposa la retirada del contracte per estudiar la seua divisió en lots. “Apostem per canviar el descomunal contracte actual de 24 milions d’euros i partir-lo en lots per facilitar així que hi puguin concórrer diferents empreses” valora González, qui apunta: “A la nostra ciutat hi ha moltes empreses petites i mitjanes que estarien disposades a concórrer i amb el plantejament actual no ho poden fer. N’obtindrem millors ofertes per la ciutat i millor tracte per al treballador”. González recorda que cal evitar dissenyar un plec de condicions encaminat a que el guanyi una empresa concreta, fet que aniria en contra de la lliure concurrència i dels interessos de la ciutat.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest