El Comú veu indicis d’irregularitat en el procediment de reparcel·lació a Torre Salses

Posted on Posted in Notícies, Paeria.

El Comú de Lleida ha presentat al·legacions al projecte de Torre Salses davant la constatació que Eurofund Investments La Villa, SL està imposant la reparcel·lació dels terrenys sense acreditar que n’és la propietària. La Paeria, doncs, no hauria d’aprovar cap canvi d’usos dins el desenvolupament urbanístic de SUR42 mentre el promotor, Eurofund, no aporti els documents que acreditin que és el primer propietari.”Davant un canvi d’aquesta magnitud, amb tantes afectacions per a Lleida, l’equip de govern no pot pretendre que fem un acte de fe” valora el regidor del Comú Carlos González, qui afegeix “Cal seriositat, començant per acreditar que qui imposa la reparcel·lació és el propietari dels terrenys”.
El 76% dels terrenys de SUR42 són propietat de GesCat Gestió del sòl S.L. (divisió immobiliària de Caixa de Catalunya), i a l’expedient no hi figura ni tan sols cap opció de compra, cap document que acrediti l’existència d’un compromís d’Eurofund amb Gescat pel canvi de propietat dels terrenys. Tant sols s’esmenta a la documentació administrativa que hi ha un contracte signat amb GesCat, sense incloure’l.
La reparcel·lació és un pas previ al desenvolupament urbanístic de SUR 42. La Paeria ha d’aprovar que on abans hi havia el 50% residencial, serà ara 25,8 residencial i 25,6 usos comercials o terciaris.

Sur 42

Sur 42


El conveni amb Eurofund ha de passar pel ple
El Comú de Lleida va detectar que un conveni com el que l’equip de govern vol subscriure amb Eurofund Investments La Villa, SL no pot estar només signat per la junta de govern local, sinó que requereix l’aprovació plenària. Per aquest motiu l’agrupació d’electors va fer 3 preguntes a la Comissió Informativa d’Urbanisme de gener, que l’equip de govern va respondre de forma telegràfica:

  1. És possible jurídicament que el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Lleida i Eurofund Investments La Villa, S.L el pugui incorporar la Junta de Govern Local a l’expedient de modificació del pla parcial d’ordenació Torres Salses? Resposta:
  2. En cas afirmatiu, aquest conveni és vinculant jurídicament per l’Ajuntament de Lleida sense l’aprovació plenària? Resposta: No
  3. Quins efectes té la seva aprovació per Junta de Govern? Resposta: Cap (només informatius)

“Celebrem que un conveni d’aquesta transcendència per a la gent de Lleida hagi de passar pel ple” remarca González, qui recorda que la tasca de fiscalització del Comú va obligar a l’equip de govern a modificar l’acord inicial de la Junta de Govern.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest