El Comúdelleida presenta 14 al·legacions al POUM

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

Deficiències en la previsió de necessitats d’habitatge, retallada en espais verds, falta de mesures que garanteixin el dret a l’habitatge, alta densitat d’edificació, creixement desordenat de la ciutat, falta de garanties per a una ciutat per caminar i amb sistemes de mobilitat no contaminant, redefinició d’alçades que afecta a milers d’habitatges ja existents, 4 grans centres comercials que doblen l’actual capacitat comercial de la ciutat, consolidació d’urbanitzacions no agràries a l’Horta. Aquests són els elements que es denuncien en les 14 al·legacions que el comúdelleida ha presentat avui a la proposta de POUM, i que s’afegeixen a les diverses accions que l’agrupació d’electors ha dut a terme per intentar aturar un POUM que considerem perjudicial per a l’interès general de la ciutat.

Les al·legacions presentades pel comúdelleida incideixen en alguns dels elements que ja han motivat la nostra petició de retirada de la nova proposta de POUM, i que fan referència tant a defectes en el procediment com a la inclusió d’elements contraris a un disseny de ciutat que garanteixi l’interès general. En relació al primer aspecte, les al·legacions denuncien que l’aprovació del nou POUM es fa amb 4 anys antelació, sense que s’hagi justificat l’interès d’aquest avançament i sense requerir de la preceptiva autorització de la Generalitat, cosa que implica la nul·litat de tot el procediment. També al·leguem que el nou POUM s’ha fet d’acord amb unes previsions demogràfiques obsoletes, que parteixen d’un estudi realitzat al 2011 i que la realitat dels darrers anys ja ha mostrat que preveien un creixement demogràfic que no s’està donant.

En quant al model de ciutat que es planteja en el nou POUM, presentem tres al·legacions relacionades amb les garanties del dret a l’habitatge, entenent que la proposta de POUM es queda curta en l’aprofitament de les diferents eines que permet el planejament urbanístic per garantir habitatge públic i habitatge a preus assequibles. En aquesta línia van les al·legacions que reclamen definir àrees de tanteig i retracte que permetin l’adquisició de sòl públic, la demanda de major reserva per a habitatge públic o l’al·legació que reclama un repartiment dels percentatges d’habitatge públic per evitar la concentració d’aquest habitatge en determinats barris de renda més baixa, que ja pateixen els efectes de la segregació i estigmatització social.

Es presenten també diverses al·legacions per garantir un creixement urbanístic ordenat, que garanteixi la cohesió de la ciutat en les àrees ja consolidades abans d’iniciar el creixement en àrees no consolidades. En aquesta línia, es reclama reduir els sectors urbanitzables a Balàfia i Pardinyes nord, i es demana la retirada del pla previst que permet construir en zones no delimitades a canvi d’inversions en rehabilitació i renovació al Casc Antic. També en relació al creixement de la ciutat, es presenta una al·legació per reduir la densitat d’edificació prevista en en els sectors d’expansió de la ciutat, ja que es defineix una densitat molt elevada. Especialment greu considerem l’aplicació dels màxims índexs de densitat d’edificació en zones de Cappont, Balàfia i Secà de Sant Pere, on l’actual POUM preveia espais verds en forma de parcs urbans. Amb mesures com aquesta el nou POUM preveu la construcció de fins a 43.100 nous habitatges, quant la pròpia memòria social del POUM preveu unes necessitats màximes de 15.000 pisos. Per contra, la proposta de POUM preveu reduir les alçades màximes de 2.500 edificis ja construïts sense un informe tècnic i social que justifiqui aquesta actuació, que afecta el valor d’aquestes edificacions. També en relació al model de creixement, es presenta una al·legació que reclama definir majors amples de voreres, que permetin una ciutat amable per caminar i amb zones garantides per a la mobilitat no contaminant.

En relació a les zones verdes, reclamem que es mantingui la previsió de parcs urbans de l’actual POUM, que preveia 15 grans parcs urbans que queden reduïts a 10 en la nova proposta, que elimina els parcs del Secà de Sant Pere-Marimunt, Hospitals-Balàfia, Vallcalent-Mariola, Rufea-Instituts i Magraners-Quatre Pilans. Això permetria mantenir la proporció d’espai verd per habitant per sobre els mínims recomanats per l’OMS, d’entre 10 i 15m2, mentre que en la proposta actual la proporció en queda al votant dels 8m2.

També reclamem que es delimiti una nova zona verda a tocar de les vies de l’AVE a la sota el turó de Gardeny, en una àrea que el nou POUM deixa sense qualificació, i que fa preveure descampats en desús entre la trama urbana i les vies.

Pel que fa a les previsions de superfícies comercials, les al·legacions denuncien una ampliació de la superfície comercial que no està justificada i que pot perjudicar greument l’economia de proximitat de la ciutat. El nou POUM preveu quatre grans àrees comercials, amb una superfície total de 218.406m2 que gairebé dobla la superfície comercial actualment existent, de 276,209m2, sense que hi hagi cap estudi de l’impacte econòmic i de mobilitat que això representa. A més, aquesta nova qualificació permet que l’empresa EuroFund, que havia de sufragar part de l’obra de construcció d’un vial a Torre Salses, es pugui estalviar aquesta inversió.

Les al·legacions presentades pel comúdelleida inclouen també la demanda de retirar el pla de consolidació de 29 urbanitzacions a l’Horta, per protegir l’activitat agrària a l’Horta i evitar processos especulatius, a l’espera que s’aprovi la normativa catalana de regularització de les urbanitzacions en dèficit.

Les al·legacions presentades avui pel comúdelleida se sumen a les nombroses al·legacions presentades per entitats i particulars que veuen perjudicats els seus interessos per un POUM que l’equip de govern vol deixar lligat abans del final de mandat, tot i que el POUM vigent va ser aprovat definitivament al 2003 i per tant podria estar vigent fins al 2023, permetent així un procés de participació i debat ciutadà que ens dugués a un POUM fruit d’un veritable consens de ciutat.

Documents d’al·legacions del comúdelleida al POUM

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest