El Comúdelleida proposa deixar de banda l’intervencionisme en la cultura i impulsar les iniciatives del sector amb criteris clars i equitatius

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

Cultura

En l’àmbit de la cultura el Comú de Lleida aposta per donar nous usos al patrimoni arquitectònic, promoure una xarxa de bibliolabs als barris i crear un centre interreligiós. El Comúdelleida entén que és la ciutat i el sector cultural qui ha de fer cultura i que l’administració ha de limitar-se a acompanyar i impulsar les iniciatives, amb criteris clars que deixin de banda el clientelisme i el control dels continguts i permetin una cultura lliure, espontània i enriquidora. En aquest sentit, el programa del Comúdelleida proposa crear jurats independents per determinar els beneficiaris de les diferents línies de finançament i que, d’aquesta manera, aquests no depenguin de criteris polítics.

La regidoria de cultura ha de facilitar que el finançament privat arribi als agents culturals de la ciutat, no fer-los-hi la competència. El Comúdelleida proposa la creació d’un “Carnet Cultural” a través del qual cada veí o veïna de Lleida pugui tenir entrada lliure per accedir a un seguit d’esdeveniments culturals i socialitzar d’aquesta manera les invitacions que ara estan restringides. A més, vol dotar de nous usos el patrimoni perquè és mantenint-lo viu com esdevé útil. També vol impulsar una xarxa de bibliolabs als barris que facilitin l’accés a la cultura.

“No ideem activitats, activem idees”, subratlla Alfred Sesma, membre de la llista del Comúdelleida, que afegeix que “la cultura és l’element més poderós d’una comunitat per construir-se i explicar-se; l’administració ha d’estar al servei de la cultura, no al revès”. A més, el projecte del Comúdelleida fuig del model de control i aposta per la cultura com a fonament de qüestions clau com la convivència. En aquest sentit, proposa incloure afers religiosos dins de l’àmbit d’acció de la regidoria de cultura i crear un centre interreligiós obert a tota la ciutadania i assegurar així la llibertat religiosa en igualtat de condicions.

Sergi Talamonte i Alfred Sesma (9è a la llista)

Esports

Volem dinamitzadors/res d’activitat física a través del pla de barris, exigir el valor educatiu i integrador en els projectes esportius subvencionats i promoure una tarifació social en l’accés a les instal·lacions. En defensa del dret a fer esport cal obrir tot els espais i omplir-los d’activitat física inclusiva, educadora i igualitària i ho farem de la mà de les diferents entitats que tan bona feina estan realitzant. L’esport és un element clau en la cohesió social i en el desenvolupament integral de les persones. El Comú de Lleida inclou al seu programa electoral el dret a l’Activitat Física i l’Esport, i és per això que en les subvencions hi haurà prevalença de l’interès social.

Carpa informativa a Cappont (17 maig)

Les trobades amb veïns i veïnes de “micro obert” ens permeten recollir propostes i inquietuds de la gent en àmbits com l’esport i la cultura

El Comúdelleida vol impulsar unes polítiques en l’àmbit de l’esport que promoguin l’activitat física com a hàbit saludable i una gestió dels recursos focalitzada en l’àmbit de l’educació, de la salut i de la cohesió social. D’aquesta manera, es proposa que prevalguin els valors educatius i d’integració a l’hora d’atorgar ajuts i també que no hi hagi tracte preferent a empreses esportives que participen en competicions professionals. El programa del Comúdelleida contempla fomentar la igualtat de gènere en l’esport i una tarificació social per facilitar l’accés a programes d’activitat física i a instal·lacions esportives. També proposa la contractació de dinamitzadors i dinamitzadores de l’activitat física a través dels plans de barris per fomentar hàbits esportius saludables.

Com explica Macià Pelegrí, número 6 a la llista del Comú, “Adquirim el compromís de facilitar i fomentar la pràctica esportiva com element important de benestar, salut i formació de la ciutadania” i afegeix: “Els recursos públics que s’hi destinin s’han d’esmerçar, prioritàriament, en l’àmbit educatiu, de la salut i com element de cohesió social“. Des d’aquesta perspectiva, doncs, proposem les següents actuacions:

  • Donarem prevalença a l’interès social, al criteri del valor educatiu i integrador en les subvencions a les entitats esportives i socials, que seran atorgades sempre amb procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, amb bases reguladores concretes i estables per a tot el mandat.
  • Continuarem treballant per generar les condicions i facilitar la pràctica esportiva com instrument d’inclusió social en diferents col·lectius (discapacitats, persones migrades, gent gran, joves en risc d’exclusió,…)
  • Promocionarem, subvencionarem i fomentarem la igualtat de gènere en la pràctica i visibilitat: fomentarem l’activitat física i l’esport per col·lectius minoritzats, fomentarem la presència de dones en les juntes directives de clubs i entitats, treballarem braç a braç amb les entitats esportives organitzant activitats que promocionin l’esport femení, atorgarem premis esportius municipals de manera equitativa. Oferirem informació a totes les dones del municipi sobre la programació d’activitats i pensant en les necessitats específiques de dones nouvingudes, dones amb mobilitat reduïda, dones grans, etc.
  • Per aconseguir la generalització d’hàbits actius i saludables de tota ciutadania, crearem la figura de la persona dinamitzadora de l’Activitat Física i Esportiva i del Lleure en el marc dels plans de barri per tal de connectar la xarxa institucional (Centres docents, Centre Cívic, CAP,…) amb la xarxa d’entitats esportives i de lleure
  • Promourem la pràctica d’Activitat Física i Esportiva no reglada dins l’espai públic en condicions d’accessibilitat i seguretat.
  • Reprendrem i dinamitzarem la tasca consultiva de la Taula Assessora de l’Esport per tal d’actualitzar i revisar el “Pla estratègic de l’esport municipal” (2015)
  • Promourem l’actualització i revisió amb criteris de sostenibilitat de totes les instal·lacions municipals esportives.
  • Dinamitzarem amb criteris de bones pràctiques de gestió la xarxa esportiva “tradicional” formada per clubs i entitats impulsant un centre de mecenatge esportiu, fomentant la col·laboració i la formació de personal tècnic i gestor. Promocionarem l’esport conjuntament amb els actors que treballen en el camp de la salut pública (Lleida camina, itineraris saludables, curses populars i familiars,…) i impulsarem la introducció de polítiques de tarificació social als programes d’AF i Esports i d’accés a les instal·lacions de propietat municipal o en règim de cessió.
  • Atendrem l’esport professional en tant que activitat de caràcter plenament mercantil i autònom que ha de trobar facilitats en les administracions públiques en la mesura que sigui generadora de treball i de benestar, però sense cap tracte preferent en la concessió de subvencions.
  • Informarem la ciutadania de tot el ventall d’Activitats Físiques, Esportives i de Lleure, facilitarem que la gent del barri o organitzacions puguin oferir competicions o esdeveniments esportius a tots els espais públics (pavellons, pistes de futbol, etc) i farem activitats per fomentar l’esport en el marc de la iniciativa d’obrir els patis de les escoles.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest