Hem assolit un bon acord amb el govern per a les ordenances fiscals

Posted on Posted in Notícies.

Acord per a les ordenances fiscals: No carregar més sobre les famílies, i polítiques actives per acabar amb privilegis d’elèctriques i telecomunicacions i per impulsar la transició ecològica i el dret a l’habitatge

El comúdelleida donarà suport a la proposta de noves ordenances fiscals del govern, després que en la negociació amb la regidoria d’Economia hàgim assolit els nostres objectius principals: que l’increment d’ingressos necessaris no es carregués a les llars, sinó que es millorés el cobrament a empreses que treuen benefici de l’ús de l’espai públic (elèctriques i telecomunicacions), i que s’usés la política impositiva per promoure la transició energètica.

No apretar més a les famílies, millorar ingressos amb taxes a grans companyies elèctriques

L’acord amb el govern contempla una millora del sistema de taxació a les empreses elèctriques per garantir que se’ls cobra efectivament el que els correspon per l’aprofitament que fan de l’espai de domini públic. Amb això es pot aconseguir un increment d’ingressos que permet que no es pugi el rebut d’escombraries als habitatges, per poder fer front al increment de preu del servei per a l’ajuntament.

Promoure el Porta a Porta

Per altra part, l’acord inclou també la introducció d’un sistema bonus/malus en la taxa de residus per a les llars de les zones porta a porta. Això permetrà bonificar la taxa a aquelles llars que participin activament en aquest sistema de recollida selectiva, i penalitzar a les que no ho facin. En el capítol de promoció d’una millor gestió de residus necessària per a la transició ecològica, també s’introdueixen millores en la bonificació d’ús de la deixalleria, per promoure’n l’ús.

Progressivitat i impuls de drets

L’acord inclou també algunes de les propostes que havíem plantejar per millorar la progressivitat de les taxes municipals i per completar l’impuls a les polítiques d’habitatge. Pel que fa al primer punt, l’acord no inclou algunes de les propostes del comúdelleida, però sí que s’incorpora el compromís de revisar la taxa del cementiri per bonificar a les famílies en funció de la renda. En relació al dret a l’habitatge, s’introdueixen algunes mesures per desincentivar els pisos buits, amb recàrrecs a l’IBI de tots els pisos buits dels grans tenidors (fins ara només s’aplicaven a partir del segon pis buit), i la nova taxa de residus a solars sense edificar i que no estiguin cedits a l’ajuntament per a activitats d’ús comunitari. Així mateix, s’incorporen bonificacions per a la masoveria urbana i cooperatives d’habitatge i per a immobles on es desenvolupin activitats de caràcter social.

Valorem les millores introduïdes pel govern

Des del comúdelleida valorem també positivament les novetats que ha introduït el govern per simplificar la relació de la ciutadania amb l’ajuntament en la gestió tributària o la gratuïtat dels tràmits d’empadronament als punts OMAC dels centres cívics de barri.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest