Ros i Ribes incompleixen la llei i quan secretari i interventor ho constaten, s’inventen 7,7 milions d’ingressos per al PCiTAL

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

Després d’anys en que el Comú de Lleida havia advertit a través de reclamacions que l’equip de govern incomplia la llei en l’elaboració dels pressupostos del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) avui denunciem les il·legalitats i la sapastrada econòmica que l’equip de govern, amb els socis de Cs i PP, han protagonitzat en els darrers dies.

  1. Tal com ha fet constar l’interventor municipal, el pressupost del PCiTAL incompleix la llei. El motiu és que la liquidació del pressupost 2016 es va aprovar amb un romanent de tresoreria negatiu de 7,755.197,40 euros i això obligava a que el pressupost que es proposés al consell d’administració per aquest exercici hagués de tenir un superàvit inicial per una quantitat no inferior a l’esmentat dèficit.
  2. Com posa de relleu l’interventor en el seu informe de l’11 d’octubre “el Consorci del PCiTAL està adscrit a l’Ajuntament de Lleida i per tant està subjecte al seu règim pressupostari i ha de formar part del seu pressupost”.
  3. Davant el fet que el pressupost del PCiTAL ha de ser integrat al Pressupost General de l’Ajuntament, i davant el fet que podia no ser ajustat a la legalitat, l’oposició va recollir el mínim d’1/3 de membres de la corporació que exigeix la llei per demanar informe de legalitat al Secretari amb caràcter urgent.
  4. El Secretari conclou en informe del 16 d’octubre que per raons de seguretat jurídica l’ajuntament “podria procedir a instar o requerir a l’òrgan competent del consorcia a que doni solució”.
  5. El dia 17 es presenten en una comissió d’economia extraordinària uns nous pressupostos del PCiTAL on PSC i Cs es treuen de la màniga 7,7 milions d’euros en “altres transferències corrents”. Aquí podeu veure els pressupostos inicials i després els nous, amb les noves transferències en groc: 
  6. Les dos partides incorporades de 3,87 milions de transferències de l’Estat i de la Generalitat per cobrir el forat que sempre havia existit al pressupost del PCiTAL no disposen de documentació que les acrediti, com palesa l’Interventor en un nou informe on diu textualment:


El Comú de Lleida considera molt greu que l’equip de govern, amb els vots de l’alcalde i de la representant de Cs al PCiTAL, Mari Ángeles Ribes, incompleixi la llei en l’elaboració dels pressupostos i que, quan el secretari i l’interventor evidencien la il·legalitat, procedeixin a fer un pedaç, inventant-se ingressos de 7,7 milions que no acrediten. Anar contra la llei i inventar-se d’un dia per l’altre ingressos de prop de 8 milions per sortir del pas és indigne, un insult a la ciutadania i una evidència, aquest cop especialment clamorosa, que aquest govern no està capacitat per portar els comptes de la ciutat.

 
 
 
 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest