Instem a l’Ajuntament a intervenir per garantir la transparència en les promocions del personal a ILNET

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat democràtica, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

El comúdelleida demana al’Ajuntament a prendre mesures immediates per garantir els drets laborals dels treballadors i la integritat dels processos de promoció a ILNET.

La situació és donada després que els representants sindicals de CCOO al comitè d’empresa d’ILNET han denunciat la manca de transparència i igualtat d’oportunitats en els processos de promoció del personal a l’empresa de neteja i recollida de residus a Lleida.

Considerant que no s’està complint el conveni laboral, CCOO va portar la qüestió davant Inspecció del Treball, que ara requereix a l’empresa la total transparència en els sistemes de promoció i el compliment del sistema establert en el conveni.

Segons les indicacions rebudes de la Inspecció del Treball, s’ha detectat que els protocols establerts pel conveni laboral no han estat degudament seguits en el procés de promoció del personal, provocant discriminació i manca d’igualtat d’oportunitats.

En aquest context, el comúdelleida ha reclamat una sèrie de mesures a l’Ajuntament per abordar aquesta situació crítica i garantir els drets laborals dels treballadors de ILNET, el Comú de Lleida presenta les següents propostes.

Cal que des de l’administració s’estableixi un seguiment meticulós dels processos de promoció dins de l’empresa. Això implica assegurar que es compleixin les condicions establertes pel conveni col·lectiu per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les promocions internes“, defensava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

Des del comúdelleida se subratlla la necessitat supervisar activament per part de l’Ajuntament cada fase del procés per prevenir qualsevol pràctica discriminatòria i garantir que tots els treballadors tinguin la mateixa oportunitat de progressar professionalment.

En aquest sentit, la regidora del comúdelleida ha demanat investigar qualsevol indicació de discriminació per motiu d’origen en els processos de promoció i detectar i corregir qualsevol pràctica injusta que afecti les oportunitats dels treballadors. “La creació d’un entorn laboral just i equitatiu és fonamental per a la cohesió i el benestar de la plantilla“, afegia la Laura Bergés.

El comúdelleida exigeix que l’Ajuntament prengui accions concretes per assegurar que ILNET compleixi amb els requeriments de la Inspecció del Treball i amb els termes del conveni col·lectiu, garantint la igualtat d’oportunitats i la transparència en el sistema de promocions.

El govern ha d’exercir la seva autoritat per garantir que ILNET compleixi amb els seus compromisos legals i contractuals, protegint així els drets i el benestar dels seus treballadors” concloïa la regidora del comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest