La GAIP demana un procediment sancionador a la Paeria per amagar informació econòmica sobre el servei d’aigua

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Àngel Ros segueix amagant els motius que han portat a que la factura de l’aigua sigui tres vegades i mitja més alta que fa 13 anys. I aquesta falta de transparència ha portat a què, per primera vegada, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) hagi demanat que l’Ajuntament de Lleida incoï el procediment sancionador a la persona que ha omès la seua responsabilitat per no haver facilitat al Comú de Lleida la informació econòmica sobre el servei públic d’abastament d’aigua al municipi, l’increment del preu de l’aigua i les inversions efectuades per la concessionària que el gestiona. La GAIP acorda:

A la vista de la seva queixa per l’incompliment parcial de la Resolució de la GAIP 112/2017 de 20 d’abril, i un cop constatada l’efectivitat d’aquest incompliment i de requerir-lo reiteradament, l’informo que en data 4 de gener de 2018 ens hem adreçat a l’Ajuntament de Lleida demanant que, d’acord amb l’article 86 LTAIPBG, incoï el procediment sancionador a la persona responsable, considerant que la manca d’atenció del nostre requeriment d’execució pot ser constitutiu d’infracció molt greu al dret d’accés a la informació pública, tipificada per l’article 77.2.b, en relació amb el 43, de la mateixa Llei.

La GAIP estima la reclamació d’informació del Comú, que des del desembre de 2016 demana aquesta informació havent tingut d’interlocutor al Director de Serveis i Coordinació General, sr. Josep Farrero. Davant el silenci de la Paeria, ens vam adreçar a la GAIP, que a l’abril de 2017 va resoldre al nostre favor.

Sembla clar que el grup municipal reclamant té dret a accedir a la informació sol·licitada en aquestes tres reclamacions, en tractar-se d’informació econòmica directament relacionada amb la gestió d’un servei essencial, com és el servei públic d’abastament d’aigua al municipi, i, en particular, amb l’increment del preu de l’aigua que ha tingut lloc en els darrers anys i amb el deute important que la concessionària que el gestiona reclama en l’actualitat a l’Ajuntament (…) La petició d’informació sobre les inversions fetes per la concessionària des de l’inici de la concessió, l’any 1994, és pertinent als efectes de comprovar i controlar el deute acumulat per l’Ajuntament amb ella des d’aleshores, així com l’evolució del preu de l’aigua, i no resulta, per tant, desproporcionada als efectes de controlar la gestió d’aquest servei públic municipal.

Vam esperar mesos, però altre cop el silenci de la Paeria ens ha portat a aquesta resolució on la GAIP demana el procediment sancionador. Com recorda en la seua resolució, el Comú es va oferir i es continua oferint per tal de col·laborar en la cerca i la còpia de la informació, col·laboració que pot descarregar de feina els servei municipals.
El Comú ha exigit avui mateix via instància a l’alcalde que compleixi amb la resolució de la GAIP, faciliti tota la informació sol·licitada i que procedeixi a incoació del procediment sancionador en relació amb l’incompliment d’execució de la Resolució.
Com ja ens va demostrar en la seua compareixença a la Comissió de Transparència, l’alcalde amaga informació i segueix incomplint resolucions de la GAIP. En el cas de la informació sobre l’aigua, pensem que la gent té dret a conèixer tots els moviments econòmics que hi ha darrera l’augment del preu de la factura de l’aigua en un 246% des que Àngel Ros és alcalde.

GAIP acord 4 gener tema aigua

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest