La mediació de la GAIP obliga la Paeria a entregar al Comú la seua comptabilitat i la de les fundacions

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .


El Comú va reclamar el passat 11 d’abril la comptabilitat dels exercicis comptables 2011 al 2015 de l’ajuntament i de les tres fundacions municipals. En no rebre cap resposta, el 13 de maig l’agrupació d’electors va presentar reclamació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) considerant que s’estava vulnerant el dret dels regidors d’accés a la informació pública.
Atès que l’informe i la documentació que posteriorment va aportar l’Ajuntament no satisfeien les demandes del Comú, les dos parts vam acordar continuar amb el procés de mediació, que va concloure el passat dilluns 20 de juny amb una sessió a la seu del GAIP a Barcelona on, a banda de les persones mediadores, hi van assistir per part de la Paeria Josep Farrero (director de Serveis i Coordinador General de l’Ajuntament de Lleida) i per part del Comú el regidor Carlos González.
 
Carlos i Sergi GAIP3Fruit de la mediació, la representació de l’ajuntament es va comprometre a lliurar en format digital reutilitzable -i abans del dia 9 de juliol- la següent informació dels exercicis comptables des del 2011 al 2015:

  • L’estat d’execució del pressupost trimestral de l’Ajuntament, corresponent als capítols 1, 4 i 8, amb el detall de les partides pressupostàries en què es desglossi cada capítol.
  • Pel que fa a la resta de capítols del pressupost de l’Ajuntament, el 3, 7 i 9, el llistat d’operacions comptables d’execució de despeses, individualitzat per operacions amb periodicitat mensual.
  • En relació amb el pressupost d’ingressos, es facilitarà a la part reclamant la liquidació dels ingressos, detallada per concepte d’ingressos.
  • El Major de Comptes de les Fundacions Teatre de la Llotja i Paisatge Urbà, amb els corresponents extractes de cada un dels comptes ordenats per data i concepte.
  • El Major de Comptes de la Fundació Lleida 21 amb els corresponents extractes de cada un dels comptes ordenats per data i concepte (en aquest cas només dels exercicis 2013 a 2015).

Aquest acord es presentarà al Ple de la GAIP, a fi que aquesta en tingui coneixement, dicti la resolució que posa fi al procediment de reclamació, ordeni la seva execució i la seua publicació al web del GAIP.
“Un pas endavant en l’accés a la informació, però hem d’anar a més”
Hem hagut d’insistir molt perquè es fes efectiu el dret d’accés a la informació dels nostres regidors, i hem hagut de recórrer a la GAIP perquè l’ajuntament comenci a complir la llei. Malgrat que considerem que l’acord aconseguit és de mínims, el valorem com un pas endavant més per aconseguir una Paeria veritablement transparent.
Hem apostat per un procés de mediació i recerca del consens amb l’ajuntament. Considerem un gran avenç haver aconseguit el compromís d’accés total a les comptabilitats de les fundacions, espais que hauran d’obrir les portes després d’uns anys d’opacitat que res tenia a veure amb la transparència que demanda la ciutadania a les administracions. Ens omple d’orgull que altres localitats puguin, des d’ara, seguir el camí de demandar els comptes de les seues fundacions.
Entenem que queda molt treball a fer per evitar que el legítim dret a la protecció de les dades de caràcter personal no es converteixi en un obstacle per perpetuar l’opacitat de la comptabilitat de la Paeria. En aquest sentit, lamentem no tenir accés a tota la comptabilitat de l’Ajuntament, ja que no se’ns facilita el conjunt dels apunts comptables sinó peces separades, apel·lant a la necessitat d’anonimitzar la informació. Aquesta manera de procedir dificulta la tasca que ens ha encomanat la ciutadania de supervisar què fa l’ajuntament amb els nostres diners.
Hem fet un pas endavant, però seguirem treballant perquè la nostra administració més propera vagi més enllà en l’accés a la informació pública, com demana la ciutadania. Ens ha costat un any arribar fins aquí, després de topar-nos contínuament amb un ajuntament que sistemàticament oculta informació als ciutadans. Aspirem a una administració que estigui tant orgullosa dels seus comptes que els faci públics i totalment accessibles a la ciutadania.
Document de la GAIP conclusions mediació entre Comú i Ajuntament

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest